Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Latince “filtrum” kelimesi “keçe” veya “filtre” anlamına gelir. Keçe, sıvıların geçmesine izin verirken partikülleri etkili bir şekilde hapsedebilen lifli yapısı nedeniyle filtre ortamı olarak kullanılan erken bir malzemeydi. Latince “filtrare” fiili “süzmek” veya “filtre etmek” anlamına gelmektedir. Zamanla “filtrasyon” kelimesi, katı partiküllerin bir filtre kullanılarak bir sıvıdan ayrılması sürecini tanımlamak için geliştirilmiştir.

Çeşitli tıbbi, farmasötik ve laboratuvar uygulamalarında kullanılan temel bir ayırma işlemidir. Sağlık uzmanları ve araştırmacılar, filtrasyonun prensiplerini ve tıptaki önemini anlayarak bu tekniği daha etkili tedaviler, teşhis araçları ve saflaştırma yöntemleri geliştirmek için kullanabilirler.

Tıpta Filtrasyon Mekanizmaları:

Filtrasyon, bir filtre kullanarak katı partikülleri sıvı veya gaz bir sıvıdan ayıran fiziksel bir süreçtir. Filtre bir bariyer görevi görerek daha küçük moleküllerin gözeneklerinden geçmesine izin verirken, daha büyük parçacıklar yüzeyde veya filtre matrisi içinde hapsolur ve bir filtre keki veya kalıntı oluşturur. Filtrasyon, partiküllerin aktif karbon gibi bir yüzeye yapışarak uzaklaştırıldığı adsorpsiyondan farklıdır.

Filtre Türleri:

Tıbbi ve laboratuvar ortamlarında kullanılan çeşitli filtre türleri vardır:

 • Filtre kağıdı: Selülozdan yapılan filtre kağıdı genellikle cam, plastik veya seramik bir huni ile birlikte kullanılır.
 • Membran filtreler: Bunlar selüloz, poliviniliden florür (PVDF) veya polietersülfon (PES) gibi malzemelerden yapılmış, steril filtrasyon veya partikül giderme için kullanılan ince, gözenekli tabakalardır.
 • Kum filtreleri: Genellikle su arıtımında kullanılan bu filtreler, partikülleri ve kirleri gidermek için kum katmanları içerir.
 • Cam, metal veya seramik filtreler: Bu filtreler, belirli filtrasyon gereksinimlerine uygun kimyasal direnç veya sıcaklık kararlılığı gibi farklı özellikler sunar.

Tıpta Filtrasyon Uygulamaları:

 • Saflaştırma ve Ayırma Teknikleri: Filtrasyon, proteinler, nükleik asitler ve farmasötikler gibi karmaşık bileşik karışımlarını ayırmak ve saflaştırmak için kullanılan bir teknik olan kromatografide kullanılır.
 • Steril Filtrasyon: Membran filtreler, parenteral ilaç uygulamasında, hücre kültürü ortamında ve laboratuvar reaktiflerinde sterilliği sağlamak için çözeltilerden bakteri, mantar ve partikül kirleticileri uzaklaştırmak için kullanılır.
 • Su Arıtma: Filtrasyon, su arıtma işlemlerinde önemli bir adımdır ve tıbbi ve laboratuvar uygulamaları için güvenli su sağlamak üzere partikül maddelerin, patojenlerin ve safsızlıkların giderilmesine yardımcı olur.
 • Kan Bileşenlerinin Ayrıştırılması: Lökosit azaltma filtreleri gibi filtrasyon teknikleri, transfüzyon alıcılarında advers reaksiyon riskini azaltmak için kan ürünlerinden beyaz kan hücreleri gibi belirli kan bileşenlerini çıkarmak için kullanılır.
 • Hava Filtrasyonu: Yüksek verimli partikül hava (HEPA) filtreleri, hastane ve laboratuvar ortamlarında patojenler de dahil olmak üzere havadaki partikülleri gidermek için kullanılır ve temiz ve güvenli bir ortam sağlar.

Filtrasyon Verimliliğini Artırma:

 • Filtrasyon, özellikle ince gözenekler ve büyük, viskoz maddelerle uğraşırken yavaş olabilir. Filtrasyon hızını artırmak için vakum filtrasyonu, basınç filtrasyonu veya santrifüj filtrasyonu gibi teknikler kullanılabilir.
 • Filtrasyon, farmasötiklerin ve laboratuvar reaktiflerinin saflaştırılmasından steril ortamların ve güvenli su kaynaklarının sağlanmasına kadar tıpta çok sayıda uygulamaya sahip çok yönlü bir ayırma işlemidir. Tıp uzmanları ve araştırmacılar, filtrasyon ilkelerini ve çeşitli uygulamalarını anlayarak, hasta bakımını iyileştirmek ve tıbbi bilgiyi ilerletmek için bu tekniği kullanmanın yeni yollarını keşfetmeye devam edebilirler.
Facebook Yorumları