Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latince fīlum (“iplik”) —> Geç Latince fīlō (“eğirmek, uzun bir çizgi halinde çekmek”)—>Ortaçağ Latincesi fīlāmentum + in (çeşitli bileşik türlerinin isimlerini oluşturmak için -ine’nin bir modifikasyonu olarak kullanılır; örnekler arasında proteinler (globulin), karbonhidratlar (dekstrin), boyalar (alizarin) ve diğerleri (vanilin) bulunur)

  • Filaminler (FLN) ökaryotlardaki proteinlerdir ve aktin bağlayıcı proteinlere (ABP) aittir.
  • Hücre iskeletinin önemli bir bileşeni olan aktin filamentlerinin çapraz bağlanmasında ve aktin filamentlerinin hücre zarındaki proteinlerle çapraz bağlanmasında rol oynarlar. Dolaylı olarak, hücre-hücre ve hücre-matriks bağlantılarında, hücrelerin hareketinde (hücre motilitesi) ve ökaryotların gelişiminde (ontogenez) de önemli bir rol oynarlar.
  • Filamin-B veya -C’yi kodlayan genlerdeki mutasyonlar nadir kalıtsal hastalıklara neden olabilir.
Facebook Yorumları