Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Fibrinogen, plasmada 100-700 mg/dl miktarlarında bulunan yüksek molekül ağırlıklı bir proteindir.
 • Fibrinojen karaciğerde yapılır ve karaciğer hastalıklarında bazen fibrinojenin dolaşımdaki konsantrasyonu azalır.
 • Büyük moleküer yapısı nedeniyle normalde az miktarda fibrinogen interstisyel sıvılara geçer; fibrinojen koagülasyon işlemindeki esas faktörlerden biri olduğu için de interstisyel sıvı genellikle çok az pıhtılaşır ya da hiç pıhtılaşmaz.
 • Ancak kapillerin permeabilitesi patolojik olarak artarsa fibrinojen pıhtılaşmaya yetecek miktarlarda doku sıvısı içine geçer ve kanın pıhtılaşması gibi pıhtılaşır.
Fibrinojen Konsantrasyonu:
 • Quick test veya aPTT gibi global testler fibin oluşumunu dikkate alır.Fibrin oluşumu ise, fibrinojen miktarına bağlıdır.
 • Fibrinojen konsantrasyonu 50 mg/dl den küçük ise, pıhtılaşma süresinde uzama oluşur.Bu konsantrasyonu global testler hesaplayamadığı için, özel olarak yapılmalıdır.Fakat Quick testte, 50 ila 1600 mg/dl fibrinojene sahip bir plasmada fibrin oluşması sayesinde oluşmuş bulanıklığın şiddeti ile fibrinojen arasında doğrusal bir ilişki vardır.Bu bulanıklık, nephelometrie veya Turbidimeter kullanılarak fibrinıjen konsanrasyonu hesaplanabilir.
 • Yüksek fibrinojen Konsantrasyonu aşağıdaki sebeblerden olabilir:
 1. Artan yaş ve kilo,
 2. Hamilelik esnasında ve oral kontrazeptiva
 3. İltihap reaksiyonları ve post operativ faz.
 4. Madde döngüsü hastalıkları(diabetes mellitus ve hyperlipoproteinamie tip II)
 5. arteriyal hypertonus ve koroner hastalıklar,
 6. nikotin,
 7. arteriyel ve venöz thromboseler.
 • Düşük fibrinojen Konsantrasyonu aşağıdaki sebeblerden olabilir:
 1. DIC ve hyperfibrinolyse
 2. ağır karaciğer hastalığı,
 3. doğuştan hypofibrinogenemi
 4. Dysfibrinogenemi(normal düzeyde fibrinojen sentezlenir, fakat sadece bir kısmı aktifdir.)
Facebook Yorumları