Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Klinisyenlerin hava yollarını görüntülemesine ve akciğerlerden numune almasına olanak tanıyan minimal invaziv bir tanı ve tedavi prosedürüdür. Bu çok yönlü prosedür, çeşitli solunum rahatsızlıklarının tanı ve tedavisinde geniş bir uygulama alanına sahiptir. Bu makalede, fiberoptik bronkoskopinin endikasyonlarını, kontrendikasyonlarını, prosedürünü, komplikasyonlarını ve işlem sonrası bakımını inceleyeceğiz.

Endikasyonları:

Fiberoptik bronkoskopi, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli teşhis ve tedavi amaçları için kullanılır:

 • Pnömoni, tüberküloz ve mantar enfeksiyonları gibi solunum yolu enfeksiyonlarının teşhisi
 • Akciğer nodülleri veya kitleleri gibi anormal göğüs görüntüleme bulgularının değerlendirilmesi
 • Akciğer kanseri veya diğer akciğer hastalıklarının teşhisi için biyopsi amacıyla akciğer dokusundan örnek alınması
 • Hava yolu daralması veya tıkanıklığının değerlendirilmesi
 • İnterstisyel akciğer hastalıklarının teşhisi ve yönetimi
 • Enflamasyon veya enfeksiyonu değerlendirmek için bronkoalveolar lavaj
 • Yabancı cisimlerin veya mukus tıkaçlarının çıkarılması ve hava yolu darlığı veya tümörlerinin tedavisi gibi terapötik müdahaleler

Kontrendikasyonlar:

Fiberoptik bronkoskopi genellikle güvenli kabul edilmekle birlikte, bazı faktörler komplikasyon riskini artırabilir veya prosedürü bazı hastalar için uygunsuz hale getirebilir. Bu kontrendikasyonlar şunları içerir:

 • Ek oksijen ile düzeltilemeyen şiddetli hipoksemi (düşük kan oksijen seviyeleri)
 • Yakın zamanda geçirilmiş miyokard enfarktüsü, ciddi kalp yetmezliği veya kontrolsüz aritmiler gibi stabil olmayan kardiyovasküler durumlar
 • Kontrolsüz astım veya şiddetli kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)
 • Koagülopati veya geçici olarak kesilemeyen antikoagülan ilaç kullanımı
 • Bilişsel bozukluk veya psikiyatrik hastalık nedeniyle bilgilendirilmiş onam verememe

Prosedür:

 1. Fiberoptik bronkoskopi prosedürü tipik olarak bir yatıştırıcı ve bir analjezik ajan kombinasyonu kullanılarak orta derecede sedasyon altında gerçekleştirilir. Rahatsızlığı en aza indirmek için üst hava yoluna lokal anestezi de uygulanır. Prosedür, spesifik endikasyonlara ve hasta faktörlerine bağlı olarak esnek bir fiberoptik bronkoskop veya sert bir bronkoskop kullanılarak gerçekleştirilebilir.
 2. Esnek fiberoptik bronkoskopi: Bu, teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan en yaygın yöntemdir. Bronkoskop hastanın burnundan veya ağzından sokulur ve trakea ve bronşlara ilerletilir. Bronkoskop, klinisyen tarafından görüntülenmesi için görüntüleri bir monitöre aktaran bir ışık kaynağı ve kameraya sahiptir. Bronkoskopun çalışma kanalından biyopsiler, lavaj veya diğer müdahaleler gerçekleştirilebilir.
 3. Rijit bronkoskopi: Bu teknikte sert, tüp benzeri bir bronkoskop kullanılır ve genellikle büyük yabancı cisimlerin çıkarılması, önemli kanamaların kontrolü veya hava yolu dilatasyonu gibi daha özel durumlar için ayrılmıştır. Rijit bronkoskopi için genellikle genel anestezi gerekir.

Komplikasyonlar:

Fiberoptik bronkoskopi güvenli bir prosedür olarak kabul edilse de, yine de komplikasyonlar meydana gelebilir. Bunlar şunları içerebilir:

 • Kanama: Biyopsi veya diğer müdahaleler sırasında küçük kanamalar meydana gelebilir ancak genellikle kendi kendini sınırlar. Şiddetli kanama nadirdir ve ek müdahaleler veya kan transfüzyonu gerektirebilir.
 • Enfeksiyon: Akciğerlere bakteri girmesi pnömoni veya diğer enfeksiyonlara yol açabilir, ancak steril teknik kullanılarak bu risk en aza indirilir.
 • Hava yolu yaralanması: Hava yolu travması ödem, laserasyon veya perforasyonla sonuçlanabilir, ancak bu komplikasyonlar nadirdir.
 • Hipoksemi: İşlem sırasında oksijen seviyeleri düşebilir, bu da ek oksijen veya nadiren mekanik ventilasyon gerektirebilir.
 • Alerjik reaksiyonlar: Bazı hastalarda

Facebook Yorumları