Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Anteversiyon açısı (AÇ açısı), femur boyun ekseni ve femur kondillerinin arka kenarına teğet tarafından oluşturulan açıdır.

Anatomi

Collum femoris, femoral kondillere göre öne doğru bükülür. Femur başı kalça ekleminde ortalanmış durumdayken, diz eklemi içe doğru (dizin fizyolojik iç rotasyonu) ve ayak hafifçe dışa dönüktür (yaklaşık 23° tibia rotasyonu nedeniyle).

 • Bununla birlikte, antetorsiyonun kapsamı bireyler arasında farklılık gösterir ve yaşa bağlıdır:
  • antetorsiyon açısı yenidoğanlarda ve bebeklerde yaklaşık 30-50°
  • ve yetişkinlerde yaklaşık 10-15°’dir.
  • Adolesanlarda AT açısındaki daha büyük sapmalar genellikle hastalık seyri boyunca kendiliğinden normalleşir.

Ölçüm

Antetorsiyon açısını ölçmek için sırasıyla kalça ve diz eklemleri seviyesinde proksimal ve distal femurun aksiyal BT görüntüleri alınır. Alt ekstremite nötr pozisyonda olmalıdır. Geniş kesit kalınlığına sahip (yaklaşık 10 mm) kayıtlar önerilir. Proksimal ve distal femur üzerindeki açılar artık yatay bir çizgiye karşı ölçülebilir ve ardından toplanabilir veya çıkarılabilir: yatay çizginin iki açısı aynı işarete sahipse çıkarılır ve farklı işaretleri varsa eklenir.

Alternatif olarak, AT açısı, kalça abduksiyonu 20°’de sabitlenmiş ve kalça-diz 90°’de fleksiyondayken Dunn-Rippstein radyografisi ile belirlenebilir.

Klinik

Hastalıklarla İlişkisi:

Zamanla aşırı veya azalmış femoral anteversiyon, patellofemoral ağrı sendromu, osteoartrit ve kalça displazisi gibi çeşitli kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarıyla ilişkilendirilmiştir. Bu, femoral anteversiyonun ortopedide oynadığı rolün daha fazla araştırılmasına ve anlaşılmasına yol açtı.

Cerrahi Müdahale:

Ciddi dizilim bozukluğu durumlarında, anormalliği düzeltmek için derotasyon osteotomisi gibi cerrahi prosedürler geliştirilmiştir. Bu cerrahi müdahalelerin geçmişi 20. yüzyılın ortalarına kadar uzanmaktadır ve birçok ilerleme kaydedilmiştir.

Koksa antetorta

Genişletilmiş bir antetorsiyon açısı (yetişkinlerde 30°), koksa antetorta olarak adlandırılır. Hem diz hem de ayak artan bir iç rotasyon pozisyonu sergiler. Bu, hem yürüme düzenini hem de ciddi şekilde kısıtlı olan dışa doğru dönme yeteneğini etkiler.

Koksa retrotorta

Bir koksa retrotorta azaltılmış bir antetorsiyon açısına sahiptir (yetişkinlerde 10°). Bu, dizin ve ilişkili ayağın dış rotasyonuna neden olur. Ayak parmakları dışa dönük olarak dışa dönük bir yürüyüş meydana gelir.

Son Gelişmeler:

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte, BT taramaları ve MR gibi modern görüntüleme teknikleri, femoral anteversiyonun daha doğru değerlendirilmesine ve anlaşılmasına olanak sağlamıştır. İlgili koşulları yönetmek ve düzeltmek için fizik tedavi ve destek dahil olmak üzere cerrahi olmayan müdahalelere de odaklanılmıştır.

Devam Eden Araştırma:

Femoral anteversiyon anlayışı gelişmeye devam ediyor ve insan biyomekaniğindeki rolünü ve çeşitli kas-iskelet sistemi bozukluklarıyla ilişkisini daha da tanımlamak için araştırmalar devam ediyor.

Kaynak:

 1. Reikerås, O., & Høiseth, A. (1982). Femoral neck angles: a specimen study with special regard to bilateral differences. Acta Orthopaedica Scandinavica, 53(5), 775-779.
 2. Murphy, S. B., Simon, S. R., Kijewski, P. K., Wilkinson, R. H., & Griscom, N. T. (1987). Femoral anteversion. Journal of Bone and Joint Surgery, 69(8), 1169-1176.
 3. Staheli, L. T. (2016). Femoral anteversion and tibial torsion: significance and assessment. In Practice of Pediatric Orthopedics (pp. 79-83). Lippincott Williams & Wilkins.
 4. Tomczak, R. J., & Guenther, K. P. (1997). Imaging and intervention in developmental dysplasia of the hip. European Radiology, 7(1), 31-37.
Facebook Yorumları