Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincedeki fānum (tapınak)’dan sırasıyla türemiş olan fānāticus (“tapınağa ait olan, tanrı tarafından vahiy indirilmiş, çoşkun), Fransızcadaki fanatique (deli, çoşkulu, ateşli)’den dilimize geçmiştir.

Kaynak: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4d/William_Hogarth_-_Credulity%2C_Superstition%2C_and_Fanaticism.png
Facebook Yorumları