Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincede ex (“dışarı”) + ciere (“aramak, çağırmak”)—> exciere (“seslenmek, heyecan uyandırmak”)—> excitare (“çağırmak, ileri çağırmak, uyandırmak, uyandırmak, teşvik etmek”)

  • Duyguları karıştırmak
  • Uyandırmak veya ortaya çıkarmak (örneğin duygular); teşvik etmek
  • (fizik) Bir elektronun normalden daha yüksek bir duruma geçmesine neden olmak; bir elektronu bir dış seviyeye yükseltmek için.
    • Enerji vermek (bir elektromıknatıs); manyetik alan oluşturmak için
Facebook Yorumları