Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Ahlaki değerlere ve standartlara dayalı kararlar verirler. Neyin doğru neyin yanlış olduğunu belirlemek için bir çerçeve sağlarlar ve çeşitli durumlarda davranışlara rehberlik etmeye yardımcı olurlar. Etik ilkeler farklı kültürler, meslekler ve bağlamlarda değişiklik gösterse de, bazı ortak etik ilkeler şunlardır:

  1. Özerklik: Bu ilke, bireyin zorlama veya manipülasyon olmaksızın kendi kararlarını ve seçimlerini yapma hakkına saygı duyar. Sağlık hizmetleri, eğitim ve kişisel ilişkiler de dahil olmak üzere hayatın çeşitli yönlerinde bilgilendirilmiş rıza ve kendi kaderini tayin etmenin önemini vurgular.
  2. Yararlılık: Yararlılık, iyiliği teşvik etme ve başkalarının çıkarları doğrultusunda hareket etme yükümlülüğünü ifade eder. Bu ilke, bireyleri ve kuruluşları aktif olarak başkalarına fayda sağlamanın yollarını aramaya ve onların refahına olumlu katkıda bulunmaya teşvik eder.
  3. Kötülük yapmama: Zarar vermeme ilkesi, bireylerin ve kuruluşların başkalarına zarar vermekten kaçınmalarını gerektirir. Bu, eylemlerin potansiyel sonuçlarını dikkate almayı ve riskleri en aza indirmek ve zararı önlemek için adımlar atmayı içerir.
  4. Adalet: Adalet, hakkaniyet ve eşitliği vurgulayan etik ilkedir. Kaynakların, fırsatların ve faydaların ayrımcılık veya önyargı olmaksızın bireyler ve topluluklar arasında eşit bir şekilde dağıtılmasını gerektirir.
  5. Sadakat: Sadakat, ilişkilerde güven ve sadakatin sürdürülmesini ve verilen sözlerin ve taahhütlerin tutulmasını içerir. Bu ilke, kişisel ve profesyonel ilişkilerde güven oluşturmak ve sürdürmek için gereklidir.
  6. Doğruluk: Doğruluk veya dürüstlük, bireylerin ve kuruluşların iletişimlerinde ve eylemlerinde dürüst ve şeffaf olmalarını gerektirir. Doğru ve eksiksiz bilgi sağlamayı ve aldatma veya yanlış beyandan kaçınmayı içerir.
  7. Gizlilik: Gizlilik ilkesi, özel bilgilerin korunmasının ve bireylerin mahremiyetine saygı gösterilmesinin önemini vurgular. Profesyonel ortamlarda bu genellikle tıbbi kayıtlar veya kişisel veriler gibi hassas bilgilerin korunmasını içerir.
  8. Kişilere saygı: Bu ilke, geçmişleri, inançları veya koşulları ne olursa olsun her bireyin içsel değerini ve onurunu kabul eder. Başkalarına saygılı davranmayı, görüşlerine ve bakış açılarına değer vermeyi ve hak ve özgürlüklerini desteklemeyi içerir.

Bu etik ilkeler ahlaki karar verme için bir temel teşkil eder ve çeşitli bağlamlarda bireyler ve kuruluşlar için rehberlik sağlar. Bireyler ve kuruluşlar bu ilkelere bağlı kalarak karmaşık etik ikilemlerin üstesinden gelebilir, güçlü bir ahlaki pusulaya sahip olabilir ve kendi değerlerini koruyacak ve başkalarının refahını destekleyecek şekilde hareket edebilirler.

Facebook Yorumları