Tahmini okuma süresi: 2 dakika

“Ethacridine” terimi, kimyasal yapısına atıfta bulunan “ethyl” ve “acridine” kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir. “Laktat“, etakridinin yaygın olarak kullanıldığı form olan laktik asidin tuzunu veya esterini ifade eder.

Rivanol olarak da bilinen etakridin laktat, C22H23N3O7 kimyasal formülüne sahip aromatik bir organik bileşiktir. Suda ve alkolde çözünebilen sarı, kristal bir maddedir. Etakridin laktat, antiseptik ve antimikrobiyal özellikleriyle bilinen akridin türevleri sınıfına aittir.

“Ethacridine” adı, “etan” (molekülde bir etil grubunun varlığından dolayı) ve trisiklik halka sistemi içeren organik bileşikler sınıfına atıfta bulunan “akridin” kelimelerinin birleşiminden türetilmiştir.

Etakridin laktat ilk olarak 20. yüzyılın başlarında Alman kimyager Friedrich Stolz tarafından sentezlenmiştir. Başlangıçta antiseptik ve dezenfektan olarak kullanılmıştır. Zamanla, uygulamaları yaraların, yanıkların ve çeşitli cilt enfeksiyonlarının yönetimini içerecek şekilde genişledi.

Kimyasal Yapısı ve İşlevi:

Etakridin laktat bir akridin halka sistemi, bir etil grubu ve bir laktat parçasından oluşur. Bileşiğin antimikrobiyal aktivitesi, bakterilerin DNA’sına girme, replikasyon ve transkripsiyon süreçlerini bozma ve sonuçta hücre ölümüne yol açma yeteneğine atfedilir.

Klinik Kullanım:

 • Kimyasal Bileşimi: Etakridin laktat, akridinden türetilen sentetik bir organik bileşiktir. Kimyasal adı 2-etoksi-6,9-diaminoakridin laktattır.
 • Antiseptik Özellikler: Etakridin laktat güçlü antiseptik özelliklere sahiptir, bu da onu bakteriler, virüsler ve mantarlar dahil olmak üzere çok çeşitli mikroorganizmalara karşı etkili kılar. Mikroorganizmaların hücre zarlarını bozarak yok olmalarına yol açar.
 • Tıbbi Kullanım Alanları: Ethacridine lactate, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli tıbbi ve sağlık hizmetleri ortamlarında kullanılmıştır:
 • Yara Antisepsisi: Yaraları, kesikleri ve sıyrıkları temizlemek ve dezenfekte etmek için topikal antiseptik olarak kullanılır.
 • Vajinal Antiseptik: Vajinal enfeksiyonların tedavisi için vajinal duş veya peser şeklinde kullanılabilir.
 • Cerrahi Uygulamalar: Etakridin laktat, özellikle jinekolojide cerrahi prosedürler sırasında dezenfektan olarak kullanılabilir.
 • Tarihsel Kullanım: Etakridin laktat antiseptik olarak uzun bir kullanım geçmişine sahiptir. İlk olarak 20. yüzyılın ortalarında tanıtılmış ve antimikrobiyal özellikleri nedeniyle klinik uygulamada yaygın olarak kullanılmıştır.
 • Formülasyonlar: Etakridin laktat tipik olarak topikal uygulama için bir çözelti veya jel olarak mevcuttur. Spesifik endikasyona ve enfeksiyonun ciddiyetine bağlı olarak çeşitli konsantrasyonlarda kullanılabilir.
 • Güvenlik Profili: Etakridin laktat belirtildiği şekilde kullanıldığında genellikle iyi tolere edilir. Ancak her antiseptik gibi bazı kişilerde lokal tahrişe veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Kullanım talimatlarına uymak ve herhangi bir advers reaksiyon meydana gelirse bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir.
 • Düzenleyici Statü: Etakridin laktatın ruhsatlandırma durumu ülkeye bağlı olarak değişebilir. Etakridin laktat kullanmadan önce bölgenizdeki spesifik düzenlemeleri ve onayları kontrol etmeniz önemlidir.
 • Gelecekteki Gelişmeler: Araştırma ve geliştirme çalışmaları, etakridin laktatın potansiyel uygulamalarını ve formülasyonlarını, daha fazla etkinlik için diğer antimikrobiyal ajanlarla kombinasyonu da dahil olmak üzere keşfetmeye devam etmektedir.

Kontrendikasyonlar ve Yan Etkiler:

Etakridin laktat topikal olarak antiseptik olarak kullanıldığında genellikle güvenli kabul edilir. Ancak, özellikle büyük yaralara uygulandığında veya yüksek konsantrasyonlarda kullanıldığında bazı kişilerde tahrişe, kızarıklığa veya döküntüye neden olabilir. Nadir durumlarda alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Etakridin laktat veya bileşenlerinden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olduğu bilinen kişilerde kontrendikedir.

Abortifasiyan olarak kullanıldığında, etakridin laktat uterus perforasyonu, enfeksiyon, hemoraji veya tamamlanmamış abortus gibi komplikasyon riski taşır. Bu riskler ve daha güvenli alternatiflerin bulunması nedeniyle, bu bağlamda kullanımı önemli ölçüde azalmıştır.

Özet olarak, etakridin laktat antiseptik ve antimikrobiyal özelliklere sahip bir akridin türevidir. Geçmişte yaraların, yanıkların ve deri enfeksiyonlarının tedavisinde ve abortifasiyan ajan olarak kullanılmıştır. Bununla birlikte, obstetrikte kullanımı büyük ölçüde daha etkili ve daha güvenli alternatiflerle değiştirilmiştir.

Facebook Yorumları