Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Eski Türkçe  er- “olmak, tamam olmak” fiilinden  +It- ekiyle ( geçişsiz fiilden geçişli, geçişli fiilden ettirgen (faktitif) fiil yapar) türetilmiştir–> ét- “düzenlemek, işlemek, yarar kılmak” fiilinden evrilmiştir.

 • Et, genellikle kas ve bir miktar yağ dokusundan oluşan hayvansal kökenli bir gıdadır. Örneğin sığır, domuz, tavuk, koyun ve yabani hayvanlardan elde edilir.
 • Et proteinler, amino asitler, vitaminler, mineraller ve eser elementler gibi değerli besinler içerir ve organizmaya enerji sağlar. Ancak özellikle kırmızı ve işlenmiş et, bir risk faktörü olarak kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet ve kanser (özellikle kolon kanseri) gelişimi ile ilişkilendirilmektedir. Et üretiminin olumsuz ekolojik sonuçları vardır ve hayvanların öldürülmesi ahlaki soruları gündeme getirmektedir.

Ürünler

Et, diğer yerlerin yanı sıra kasap dükkanlarında, çiftlik dükkanlarında ve marketlerde mevcuttur. Binlerce yıldır insanlar için temel bir gıda olmuştur. 20. yüzyılda, artan refah, fabrika çiftçiliği ve sanayileşme nedeniyle batı ülkelerindeki tüketim keskin bir şekilde artmıştır.

Et, genellikle kas ve bir miktar yağ dokusundan oluşan hayvansal dokudur. Diğer olası bileşenler örneğin tendonlar, deri, kemikler ve damarlardır. Karaciğer, böbrekler veya kalp gibi organlar (sakatat, organ eti) da günlük dilde et olarak sayılmaktadır.

Et sığır, domuz, kuş (tavuk, hindi, ördek, kaz), koyun, at, keçi ve geyik, karaca ve yaban domuzu gibi yabani hayvanlardan elde edilir. Dünyanın bazı bölgelerinde, ülkemizde evcil hayvan veya hayvanat bahçesi hayvanı olarak kabul edilen hayvanlar da yenmektedir. Bunlar arasında köpekler, kediler, kobaylar, develer ve maymunlar sayılabilir. Balık da bir et türüdür, ancak gıda tartışılırken genellikle ayrı bir kategori olarak ele alınır. Son olarak, et artık bir laboratuvarda yapay olarak üretilebilmektedir (laboratuvar eti, in vitro et).

Etin bileşenleri şunları içerir:

 • Su
 • Proteinler, amino asitler
 • Yüksek oranda doymuş yağ asitleri ve daha düşük oranda tekli doymamış yağ asitleri içeren yağlar
 • Kolesterol
 • Vitaminler (örn. B12 vitamini), mineraller, eser elementler (örn. demir, çinko)
 • Neredeyse hiç karbonhidrat yok
 • Neredeyse hiç diyet lifi yok

İşlenmiş et, tuzlanmış, kürlenmiş, pişirilmiş, fermente edilmiş, kurutulmuş veya endüstriyel olarak işlenmiş etlerdir. Bunlara örnek olarak sosisler ve sosis halkaları, söğüş etler ve kurutulmuş etler verilebilir. Genellikle sodyum nitrit gibi nitrit kürleme tuzu içerirler. Geleneksel muhafaza yöntemleri maddesine de bakınız.

Kırmızı et taze olduğu sürece kırmızımsı bir renge sahiptir.

Etkileri

Et vücuda enerji ve önemli besinler sağlar. Bunlar arasında kasların yapımı ve korunması için proteinler ve amino asitlerin yanı sıra kırmızı kan hücrelerinin oluşumu için demir ve B12 vitamini de bulunmaktadır.

Uygulama alanları

Gıda olarak.

Dozaj

Orta düzeyde tüketim tavsiye edilmektedir. İşlenmiş ve kırmızı etin sağlığa zararlı olması muhtemeldir.

Kontrendikasyonlar

 • Aşırı Duyarlılık
 • Hamilelik sırasında, enfeksiyon riski nedeniyle çiğ ve yetersiz kavrulmuş veya pişirilmiş etten kaçınılmalıdır.

Olumsuz etkiler

Et, bir risk faktörü olarak kardiyovasküler hastalıklar, koroner kalp hastalığı, hipertansiyon, tip 2 diabetes mellitus, obezite, hiperkolesterolemi ve kanserlerin (özellikle kolon kanseri) gelişimi ile ilişkilidir. Bu durum özellikle kırmızı ve işlenmiş et için geçerlidir.

DSÖ 2015 yılında işlenmiş eti kanserojen (Grup I) olarak sınıflandırmıştır. Kırmızı et ise muhtemel kanserojen (Grup 2A) olarak sınıflandırılmıştır. Grup I’de yer alan sigara ve asbest gibi diğer maddelerin çok daha güçlü kanserojenler olduğu unutulmamalıdır. Ayrıca, etin sağlık üzerindeki olumsuz etkisi hala tartışmalı bir konudur.

Et, antibiyotikler ve hayvan yetiştiriciliğinde kullanılan diğer ajanlar gibi istenmeyen maddelerle kontamine olabilir. Özellikle mutfak hijyenine dikkat edilmediği ve yeterince pişirilmediği ya da kavrulmadığı takdirde viral, bakteriyel ve parazitik enfeksiyon hastalıklarını bulaştırabilir.

İşlenmiş et, olumsuz etkilerden kısmen sorumlu olan sofra tuzu ve nitrit kürleme tuzu gibi katkı maddeleri içerir. Etteki diğer zararlı maddeler heterosiklik aromatik aminler, nitroso bileşikleri ve polisiklik aromatik hidrokarbonlardır.

Hayvancılık, su tüketimi, yem yetiştirmek için ormansızlaşma, hayvanların sera gazı salınımı (metan) ve dışkı nedeniyle ekolojik zarara neden olmaktadır.

Son olarak, et ahlaki nedenlerle de tartışmalıdır, çünkü hayvanlar bazen onur kırıcı koşullar altında tutulmakta ve nihayetinde öldürülmektedir.

Facebook Yorumları