Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincedeki ērōdō’dan türeyen ērōsiō (“sürüklenmek)  → Fransızcada  erosion,

İngilizcede bilinen ilk olay, Guy de Chauliac’ın tıbbi metni The Cyryurygens’in Questyonary’si olan Robert Copland’ın 1541 çevirisi oldu. Copland, ülserlerin ağızda nasıl geliştiğini tanımlamak için erozyon kullandı. 1774 yılına gelindiğinde tıbbi deneklerin dışında erozyon kullanılmıştır.

Tıpta erozyon ciltte, mukozada veya korneada sadece epitelyumu etkileyen ve daha derin doku katmanlarına (örneğin dermis veya submukoza) nüfuz etmeyen bir kusurdur. Dermatolojide erozyon ikincil çiçeklenmelerden biridir.

Dermatoloji

Erozyon sırasında, cilt kusuru sadece epidermisi dermisten ayıran taban zarına uzanır. Ülserin aksine, kusurlar yara izi olmadan iyileşir. Erozyon genellikle veziküller, kabarcıklar veya püstüller patladıktan sonra ve radyasyon hasarı, ilaç döküntüleri veya kimyasal yanıklardan sonra epidermisin nekrozundan sonra ortaya çıkar. Ayrıca, erozyonlar, diğer şeylerin yanı sıra, cildin otoimmün hastalıklarıyla (örn. Pemphigus vulgaris) ortaya çıkar.

Facebook Yorumları