Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Jargon; Beyaz

Antik Yunancadaki ἥρως (hḗrōs, “kahraman”), ilacın etkisi altındayken güç ve yüceltme duyguları nedeniyle) +-in (“-ine”) eki. –>1890’larda Almancadaki Heroin

Eroin, morfin ve asetik anhidrit veya asetil klorürden yarı sentetik olarak yapılır. Bağımlılık potansiyeli çok yüksek olan güçlü bir analjezik opioiddir.

Facebook Yorumları