Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: erekt-, erect-.

Latincedeki ex- +‎ regōdan türemiştir. Anlamları:

  1. Ben kaldırırım, inşa ederim, dikerim,
  2. Ben canlandırırım, heyecanlanırım, uyarırım.

  • Şimdiki zaman (mastar) ērigere,
  • Geçmiş zaman
    • Etken ērexī
    • Edilgen ērectum, erectus.
SayıTekilÇoğul
Hal / Cins.Mask.Fem.NötrMask.Fem.Nötr
nominatifērectusērectaērectumērectīērectaeērecta
genitifērectīērectaeērectīērectōrumērectārumērectōrum
datifērectōērectōērectīs
akusatifērectumērectamērectumērectōsērectāsērecta
ablatifērectōērectāērectōērectīs
vokatifērecteērectaērectumērectīērectaeērecta

Erektor/Erector: Dikleştirici anlamına gelir.

Facebook Yorumları