Site icon Tıpacı

Epoksiler

Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Epoksitler, halka sisteminin iki karbon atomu ve bir oksijen atomundan oluştuğu siklik eterlerdir. Başka bir deyişle, bir karbon atomunun bir oksijen atomu ile değiştirildiği ikame edilmiş bir siklopropandır.

Epoksitler, örneğin bir katalizör yardımıyla oksidasyon yoluyla alkenlerden üretilebilir. Bu amaçla bir peroksikarboksilik asit kullanılır.

İsimlendirme

Yapıları adlandırmak için epoksi ön eki ve -oksit son eki kullanılır. Oksit son ekinin amin oksitler gibi diğer bileşikler için de kullanıldığına dikkat edilmelidir. Bir epoksit olmayan klordiazepoksit buna bir örnektir.

Örnekler

Tepkiler

Epoksitler polimer üretiminde önemli bir rol oynar. Örneğin, makrogoller (PEG) etilen oksitten elde edilir.

Eczacılıkta

Epoksitler eczacılıkta etken madde olarak pek kullanılmaz, ancak kimyasal sentezde, örneğin etken maddeler ve yardımcı maddeler için önemli bir rol oynarlar.

Epoksit içeren aktif bileşenlere örnekler:

Epoksitler, yapıştırıcıların ve epoksi reçinelerin üretimi için gereklidir.

Facebook Yorumları
Exit mobile version