Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Epizot ismi Yunanca epeisodion (Antik Yunanca: ἐπεισόδιον) teriminden türetilmiştir ve bir Yunan trajedisinde iki şarkı veya odes arasında yer alan materyal anlamına gelir. Ep (çoğulu eps) olarak kısaltılır. Bir epizot aynı zamanda sürekli ve daha büyük bir dramatik eser içindeki bir anlatı birimidir.

Bir hastalık dönemi, bu hastalıktan muzdarip olan bir kişinin özellikle kötü etkilendiği kısa bir dönemdir.

Hasta epizodu nedir?

Hasta dönemi, bir hastanın sağlık bakım sisteminin müşterisi olduğu zamanı ifade eder. Bir hasta dönemi, birinci basamak, özel bakım ve rehabilitasyon gibi çeşitli idari birimlerde geçirilen zaman blokları halinde gruplandırılabilir.

Bir tedavi bölümü nedir?

Bir Tedavi Bölümü, bir tüketici ile bir tedavi sağlayıcısı veya sağlayıcı ekibi arasında başlangıç ve bitiş tarihleri belirlenmiş, ana tedavi türünde veya ilgili temel ilaçta herhangi bir değişikliğin olmadığı ve planlı olmayan bir şekilde daha uzun süre temasın kesilmediği temas dönemi olarak tanımlanır.

Akut epizod ne anlama gelir?

Akut durumlar şiddetli ve ani başlangıçlıdır. Bu, kırık bir kemikten astım krizine kadar her şeyi tanımlayabilir.

Facebook Yorumları