Epilepsi

Tahmini okuma süresi: 1 dakika

Sinonim: Epilepsy, Epilepsie, Fallsucht, Krampfleiden.

Etimoloji

  • Halk arasında Sara hastalığı olarak da bilinir.
  • Antik Yunancadaki ἐπί (epí, üzerinde) + λαμβάνω (lambánō, alırım)’nin birleşmesinden sırasıyla türeyerek ἐπιλαμβάνω ‎(epilambánō, Ben ele geçiririm),  epilept veya epileps (başına gelmek, şaşırmak), ἐπιληψία ‎(epilēpsía) olmuştur. Latinceye epilēpsia, Fransızcaya ise epilepsie diye geçmiştir. Nöbet, baskın anlamlarına gelir.

    Kaynak: https://www.drugs.com/health-guide/images/205171.jpg

 

Facebook Yorumları