Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

epidermal growth factor receptor (EGFR; ErbB-1; HER1 insanda) hücre yüzey rezeptörüdür. hücre dışı protein ligandlarının epidermal growth factor family (EGF-family) ailesinin üyelerini tanımak için özelleşmişti

  • EGF reseptörü, EGF’nin bağlanması ile aktif hale gelip, hücre içinde bir dizi kimyasal tepkimeyi gerçekleştirir.Bu tepkimeler, hücrenin hayatta kalması için önemlidir.
  • Tümör hücrelerinde ise, bu hayati yolların onkogen veya tümör baskılayıcı genler tarafından mutasyona uğramıştır.
  1. Büyüme faktörlerin fazla salınması; TGF-α’nin fazla salgılanmasından dolayı, hücre otokrin büyüme uyarısı ile hücre organizmadan bağımsız olarak uyarıp, gelişir.
  2. Reseptörlerin fazla olması; EGF moleküllerin reseptöre bağlanıp, sinyal yaratma olasılığını arttırır.Bu olay, akciğer ve bağırsak kanserinde sık rastlanır.

    Eğer hücre fazla büyüme faktörüne ve reseptörüne sahipse, etkili bir otokrin büyüme uyarısı oluşur.


  3. erbB2 proteinin fazla salgılanması; Normal hücrelerde neredeyse hiç salgılanmaz.Örneğin göğüs kanserinde; erbB2’nin ligandı yoktur.Bu yüzden EGFR (=erbB1) ile Heterodimer oluşturur.
  4. Reseptör Moleküllerin mutasyona uğraması; Bu durumda, hücre kendini aktif edebilir.Mutasyonlu reseptör sayesinde aşırı gelişen hücreler, reseptörün engellenmesi durumunda büyümeleri durur.
  5. Ras genlerinin mutasyonu; Ras geninin 12. ve 13. kodonlarında oluşan nokta mutasyonları yüzünden, GTP’den GDP’e hidrolizini hücre gerçekleştiremiyor.Ras, insandaki dayanıklı tümörlerin en sık onkojenidir.Bu yüzden hastalara hücre içi sinyal yollarına müdahelede bulunabilmek için , ağır tedavi yöntemleri uygulanır.
  6. bcr-abl ‘dan oluşan füzyon proteini; Oluşan Kinaseler onkojen olarak aktifdir.Tedavi olarak Imatinib(GLIVEC®) = Kinase inhibitör kullanılır.
Facebook Yorumları