Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Entresto ismi “entre” ve “esto” kelimelerinin birleşiminden oluşmuştur. “Entre”, “arasında” anlamına gelen Fransızca bir kelimedir. “Esto”, “öyle” anlamına gelen Latince bir kelimedir. Entresto adı, ilaçtaki sakubitril ve valsartan kombinasyonuna atıfta bulunarak “arasında” anlamına gelecek şekilde yorumlanabilir.

Entresto, yetişkinlerde belirli kronik kalp yetmezliği türlerinin tedavisinde kullanılan reçeteli bir ilaçtır. İki aktif bileşenin birleşimidir: sakubitril ve valsartan. Sakubitril bir neprilisin inhibitörüdür, valsartan ise bir anjiyotensin II reseptör blokeridir (ARB).

Farmakolojik Etki:

Sakubitril: Natriüretik peptidleri parçalayan neprilisin enzimini inhibe eder. Bu peptitler kan hacmini ve arteriyel tonusu azaltarak kalbin iş yükünü azaltır.

Valsartan: Bir vazokonstriktör olan anjiyotensin II’nin etkisini bloke ederek kan damarlarının gevşemesine ve kan basıncının düşmesine yardımcı olur.

Klinik Kullanımlar:

Kalp Yetmezliği: Özellikle azaltılmış ejeksiyon fraksiyonu (HFrEF) ile kronik kalp yetmezliğinin tedavisinde kullanılır.

Risk Azaltma: Kalp yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılmayı ve kardiyovasküler nedenlerden ölüm riskini azalttığı gösterilmiştir.

Entresto’nun (sacubitril/valsartan) dozajı spesifik klinik senaryoya ve hastanın ilaca toleransına bağlıdır. Bununla birlikte, azalmış ejeksiyon fraksiyonu (HFrEF) ile kronik kalp yetmezliğinin tedavisi için genel kabul görmüş dozlama kuralları aşağıdaki gibidir:

Dozaj Rejimi:

 • Başlangıç Dozu: Tolere edilebilirliğe ve önceki tedavilere bağlı olarak tipik olarak günde iki kez 24/26 mg veya 49/51 mg.
 • İdame Dozu: Çoğu hasta için hedef idame dozu günde iki kez 97/103 mg’dır.
 • Titrasyon: Dozlar genellikle hastanın toleransı ve yanıtına bağlı olarak hedef idame dozuna ulaşmak için her 2-4 haftada bir titre edilir.

Özel Hususlar:

 • Böbrek Yetmezliği: Orta ila şiddetli böbrek yetmezliği olan hastalarda doz ayarlaması gerekebilir.
 • Düşük Kan Basıncı: Sistolik kan basıncı düşük olan hastalar için daha düşük bir başlangıç dozu düşünülebilir.
 • ACE İnhibitörleri: Bir hasta bir ACE inhibitöründen Entresto’ya geçiyorsa, anjiyoödem riskini önlemek için genellikle 36 saatlik bir arınma süresi önerilir.
 • Kontrendikasyonları: Gebelikte kontrendikedir ve diyabetli hastalarda ACE inhibitörleri veya aliskiren ile birlikte uygulanmamalıdır.

Önlemler:

 • Kan Basıncı: Bazı kişilerde hipotansiyona neden olabilir.
 • Böbrek Fonksiyonu: Böbrek fonksiyonunun düzenli olarak izlenmesi tavsiye edilir.
 • Hamilelik: Hamilelik sırasında kontrendikedir.
 • İlaç Etkileşimleri: ACE inhibitörleri, ARB’ler veya aliskiren gibi diğer ilaçlarla etkileşime girebilir.

Tarih

Entresto (sacubitril/valsartan) Novartis tarafından geliştirilmiştir. İlk olarak Temmuz 2015’te FDA tarafından azaltılmış ejeksiyon fraksiyonu (HFrEF) ile kalp yetmezliğinin tedavisi için onaylandı.

Entresto’nun gelişimi 2000’li yılların başında başladı. Novartis’teki bilim insanları, HFrEF için mevcut tedavilerden daha etkili olacak yeni bir tedavi geliştirmekle ilgileniyorlardı. Kalp için önemli olan birçok hormonu parçalayan neprilisin enzimi üzerinde yoğunlaştılar.

2003 yılında Novartis’teki bilim adamları, bir neprilisin inhibitörü olan sakubitrilin, HFrEF’li hayvan modellerinde kalbin işlevini iyileştirebileceğini keşfettiler. Daha sonra sakubitril ve bir ARB olan valsartan içeren bir kombinasyon ilacı geliştirmeye başladılar.

Entresto’nun ilk klinik denemeleri 2007 yılında başladı. Bu denemelerin sonuçları, Entresto’nun HFrEF’li hastalarda ölüm ve hastaneye yatış riskini azaltmada etkili olduğunu gösterdi.

Entresto, Temmuz 2015’te FDA tarafından onaylandı. Artık HFrEF tedavisi için bakım standardı haline geldi.

Kaynak:

 1. McMurray, J. J. V., et al. “Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure.” New England Journal of Medicine, vol. 371, no. 11, 2014, pp. 993–1004.
 2. Yancy, C. W., et al. “2017 ACC/AHA/HFSA Focused Update of the 2013 ACCF/AHA Guideline for the Management of Heart Failure.” Circulation, vol. 136, no. 6, 2017, pp. e137–e161.
 3. Januzzi, J. L., et al. “Natriuretic Peptide-Based Screening and Collaborative Care for Heart Failure.” Journal of the American Medical Association, vol. 310, no. 1, 2013, pp. 66–74.
Facebook Yorumları