Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: Enterovirüsler, Enteroviruses, Enteroviren

 • Picornaviridae ailesine ait bir virüs cinsidir.
 • Genomu Tek zincirli pozitif RNA’dır. ((+)ssRNA)
 • Dünyaya yayılmıştır. Bulaşıcılığı yüksektir, hava ve salgı ile bulaşabilir. Yazın sonlarında ve sonbaharda artarak birçok hastalığa sebep olurlar.
 • Kuluçka süresi: 2-35 gündür.
Alt birimleri

Bu cinse ait olan virüs tüleri farklı gruplar altında toplanmıştır. Bunlar:

 1. Enterovirus A
 2. Enterovirus B
 3. Enterovirus C
 4. Enterovirus D
 5. Enterovirus E
 6. Enterovirus F
 7. Enterovirus G
 8. Enterovirus H
 9. Enterovirus J
 10. Rhinovirus A
 11. Rhinovirus B
 12. Rhinovirus C

Klinik

 • Hafif formu:
  1. Ateş, ekzantem
  2. El – ayak – ağız hastalığı
  3. Herpanjina
  4. Farenjit
  5. Konjonktivit
  6. Yaz gribi
  7. Gastroenteritis
 • Ağır formu:
  1. Merkezi sinir sistemi: çoğunlukla aseptik Menenjit(benign), Parezi (Entero 70/71), Ensefalit
  2. miyokardit
  3. Takiben diyabet (Coxsackievirüsleri)

Özel Enterevirüs Teşhisi

 • Direk virüs teşhisi: boğaz salgısı veya dışkıdan, beyin omurilik sıvısından alınan örneğe PCR uygulanır. Enterovirüs cinsindeki şuana dek tanımlanmış olanların PCR analizi muhafaza edilmektedir. Bu datalar ile karşılaştırılarak, virüsün türü bulunabilir.
 • Serolojik olarak kompleman sisteminin oluşum reaksiyonu, kanda antikor oluşumu gözlemlenerek analiz edilebilir. İlkine göre daha az spesifik teşhis yöntemidir.
Facebook Yorumları