Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim:  Enterobakterie, Enterobacteriales,Enterobakterien, enterobakteri

 • Gram negatif, spor üretmeyen bakteri ailesidir.
 • Sindirim sisteminin florasının bir parçasıdır.
 • Antijenler:
  1. O-Antijeni: Lipopolisakkaridin sıcaklığı sabit polisakkarid zinciri
  2. H-Antijeni: Kamçının sıcaklıkla değişen proteini
  3. K-Antijeni: Kapsül polisakkaridi
  4. F-Antijeni: pilus proteini
  5. OMP-Antijeni: Porin
  6. Gruber-Reaksiyonu: tanınmayan bir antijeni, tanınan bir anitkor aracılığıyla tanıma.

Patojen Faktörleri

 • Epitel hücrelere tutunma.
 • İstilacılık(örneğin bağırsak epithel hücrelerine.)
 • Fagosit-direnci: Fagositozu engelleme, Fogositten canlı kurtulma.
 • Ekzotoksin
  1. Enterotoksin
  2. Sitotoksin
 • Endotoksin; Lipopolisakkarid

Hastalık belirtileri

 • Klasik enfeksiyon hastalıklarına sebep olur.
  1. Tifo
  2. Paratifo
  3. Veba
 • nosokomial hastalıkların etkenidir.
 • Diyare‘ye sebep olur.
  • Sekresyon tip
   1. genellikle ince bağırsağın Proksimal kısmında
   2. Enterotoksin(kolera-tip)
   3. Sulu dışkı 
   4. çoğunlukla ateşsiz
   5. Dışkıda Lökosit bulunmaz.
  • içeri giren tip
   1. Genellikle ince bağırsağın distal kısmında
   2. mikroorganizma epitelden girdikten sonra sobmukoz iltihap oluşur.
   3. Ateş ile diyare’nin birleşmesi görülür.
  • İstilacı tip
   1. Genellikle kalın bağırsakta
   2. Epitel hücrelere girip parçalar.
   3. Entero, sito- toksin oluşturması mümkündür.
   4. Kanlı-mukuslu dışkı
   5. çoğunlukla ateşli hastalık
   6. Dışkıda granulositte rastalnır.

Laboratuvar teşhisi

 • Kültür
  1. Büyüme davranışı
  2. Biyokimyasal reaksiyon
  3. Antijen yapısı
  4. Ribozomal protein analizi
 • Toksin tespiti
  1. Hücre kültürü
  2. antijen-elisa
 • Moleküler biyolojik yöntem
  • Virülans gen
 • Antikor tespiti: genellikle daha az önemli
Facebook Yorumları