Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: cerebral softeningEncephalomalacia.

Beyin dokusunun tamamen veya kısmi şekilde yumuşamasıdır. (Bkz; Ensefal-o-malazi)

Kaynak: https://images.radiopaedia.org/images/2317313/e8fcd7a7e56f9ff16cecfc5e77ef54_big_gallery.JPEG

Etiyoloji

Ensefalomalazinin en yaygın nedeni, bir beyin damarının kısmi veya tam oklüzyonudur, örn. Beyin embolisi veya ateroskleroz nedeniyle.

Sınıflandırma

Terim ayrıca şu şekilde ayrılabilir:

  • Beyaz ensefalomalazi (Encephalomalacia alba): iskemik beyin enfarktüsü ile ortaya çıkar
  • Kırmızı ensefalomalazi (Encephalomalacia rubra): hemorajik beyin enfarktüsünde ortaya çıkar
Kırmızı ensefalomalazi

Klinik

  • Beyin dokusunun ölmesi, doku ölümünün konumuna bağlı nörolojik semptomlara yol açar (‘fokal semptomlar’).
  • Sınırlı bir ensefalomalazi, glial hücrelerin skarlanmasıyla iyileşir.
Facebook Yorumları