Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Latince iniectionem‘den (nominatif iniectio) “içeri atma,” inicere “içine veya üzerine atmak” eyleminin geçmiş zaman ortacı kökünden eylem ismi (bkz. enjekte etmek) —->Eski Fransızca iniection’dan (14. yüzyıl) —> 15. yüzyılın başları injection “bir sıvının vücuda zorla sokulması” (şırınga vb. ile),

 • Çözünmüş veya suspansiyonlu etken maddenin parenteral verilmesi, zerketmek. (bkz: inicere)
 • Tıpta enjeksiyon, bir maddenin bir şırınga yardımıyla bir kanül yoluyla bir organizmaya sokulmasıdır. Aktif bileşen dağılma hızı, enjeksiyon süresi boyunca kontrol edilebilir.
 • Enjeksiyon hızlı bir şekilde ‘bolus enjeksiyonu’ olarak ya da belirli bir süre içinde yavaşça gerçekleşebilir.
 • Oftalmolojide, bir enjeksiyon aynı zamanda inflamasyonun bir ifadesi olarak kan damarlarının görünürlüğünün artması, örn. Konjonktival, pericorneal veya siliyer enjeksiyon şeklinde de ifade edilebilir.

Sisteme geçiş

 • Yavaş bir enjeksiyon ile bir infüzyon (özellikle kısa bir infüzyon) arasındaki fark sıvının akışkanlığıdır. Bununla birlikte, enjeksiyonun karakteristik bir özelliği, oldukça kısa zaman dilimlii olmasıdır.
 • Manuel basınç kullanımı (şırınga pistonu vasıtasıyla) enjeksiyon için de tipiktir. Manuel basınç sadece istisnai olarak infüzyonlar için kullanılır (basınç infüzyonu).

Enjeksiyon lokasyonları:

Enjeksiyonun yerine bağlı olarak farklı formlar vardır:

 • intraarteriyel(‘i.a.’): bir arter içine enjeksiyon
 • İntraartiküler (‘i.a.’): eklem boşluğuna enjeksiyon
 • İntrakardiyal: kalbe enjeksiyon
 • İntrakutan: cildin koryumuna enjeksiyon
 • Intralumbal: spinal kanala enjeksiyon
 • İntramuskuler (‘i.m.’): kas içine enjeksiyon
 • Intraperitonal: periton boşluğuna enjeksiyon
 • Intratekal: MSS’nin beyin omurilik sıvısı boşluklarına enjeksiyon
 • Intravenöz (‘IV’): bir damara enjeksiyon
 • Subkutan(‘s.c.’): deri altı yağ içine enjeksiyon

Damarın yanındaki hatalı enjeksiyona paravenöz enjeksiyon denir.

Teknikler

1)Subkutan enjeksiyonu

 • Deri altı enjeksiyon, deri altı yağına yapılan bir enjeksiyondur.
 • Tercihen cildin kolayca yer değiştirebildiği ve yağ dokusu ile doldurulduğu vücudun bir bölümünde gerçekleştirilir.
 • Genellikle karın derisi veya uyluğun derisi kullanılır.
 • Deri altına enjekte edilen ilaçlar örn. İnsülin veya heparin.

2)İntramuskuler enjeksiyonu

 • Kas içi enjeksiyon, kas liflerinin içine enjeksiyon; örneğin gluteus medius veya deltoid kastır.
 • Gluteus medius kasına enjeksiyon için iki teknik mümkündür:
  • Hochstetter’e göre ventrogluteal enjeksiyon
  • Sachtleben’e göre ventrogluteal enjeksiyon
 • Aşılar genellikle deltoid kas içine enjekte edilir.

3)İntravenöz enjeksiyonu

 • İntravenöz enjeksiyon, daha büyük bir vücut damarına, örn.Vena mediana cubiti.
 • Alternatif olarak, elinizin arkasındaki damarları kullanabilirsiniz.
 • Deneyimli pratisyenler için, dış juguler ven veya femoral ven de uygundur.
 • Yüzeysel kranial damarlar sıklıkla bebeklerde kullanılır. İntravenöz enjeksiyon, aktif bileşenin hızlı bir şekilde yıkanması gerektiğinde tercih edilen yöntemdir.

4)İntraarteriyel enjeksiyonu

 • İntraarteriyel enjeksiyon ile enjeksiyon bir artere yapılır. Bu enjeksiyon şekli önemli ölçüde daha yüksek risklerle ilişkilidir ve bu nedenle sadece özel durumlarda kullanılır; Bir anjiyografi bağlamında sisteme bir kontrast madde sokmak için.

Yasal Konular

 • Her enjeksiyon şekli fiziksel bütünlüğün bir ihlalidir ve bu nedenle cezai suçları etkilemektedir.
 • Bu nedenle hastanın onayı enjeksiyondan önce alınmalıdır.
 • Enjeksiyonla ilişkili özel riskler varsa, ilgilenen doktor bilgilendirmek zorundadır. Acil bir durumda hasta cevap vermezse, enjeksiyon hastanın varsayılan iradesine göre yapılır veya kaçınılmazdır.
 • Enjeksiyonun kendisi profesyonel olarak yapılmalıdır. Tedavi eden doktor sorumludur. Bununla birlikte, enjeksiyonu uygun şekilde nitelikli sağlık uzmanlarına devretme seçeneğine sahiptir.
Facebook Yorumları