Tahmini okuma süresi: 4 dakika

Sinonim: Öpücük hastalığı.

ICD-10’a göre sınıflandırma
B27.-Enfeksiyöz mononükleoz
B27.0Gama herpes virüslerinin neden olduğu mononükleoz
B27.1Sitomegalovirüs tarafından mononükleoz
B27.8Diğer bulaşıcı mononükleoz
B27.9Enfeksiyöz mononükleoz, tanımlanmamış


ETKENİ

Enfeksiyöz mononükleoz ( EMN ) , bir virüs hastalığıdır. Bu hastalığın etkeni olan virüs ; Epstein – Barr virüs ( EBV ) ‘tür.

BULAŞMA YOLLARI

Virü , insandan insana sıklıkla , virüs çıkaran kişilerin boğaz salgılarıyla yakın temas sonucu, ağız yolu ile ve öpüşme ile geçer. Bu nedenle bazen “öpücük hastalığı” olarak da adlandırılır. Tam kan ve kan ürünleri, organ nakli ile de geçebileceği bilinmektedir. Cinsel yol ile bulaşma konusunda kesinlik yoktur.

 • Hastalığın bulşma yolu; CD21 reseptör hücreleri: B hücreleri, nazofaringeal epitel hücreleri
  • Bulaşıcılık: yakın temasta
 • Kuluçka süresi; 10–50 gün

Epidemiyoloji

GÖRÜLME YAŞI VE SIKLIĞI

EMN; her ne kadar küçük çocuklarda ve yaşlılarda görülebilirse de ; özellikle erken çocukluk çağının ve gençlerin hastalığıdır. Yılın her ayında ve her iki cinste de eşit sıklıkta görülür.

Çocukluk çağında genellikle sessiz olarak enfeksiyon geçirilir , yaş ilerledikçe belirtili seyretme olasılığı artar. Gelişmekte olan ülkelerde 2 yaşın üzerindeki çocukların yaklaşık % 90’nı bu hastalığı geçirdiklerini gösteren koruyucu hücreleri taşırlar ve yapılan testlerde antikorları pozitif olarak saptanır. Bizim toplumumuzda erişkin yaş grubunda hastalığı geçirmiş olanların oranı yaklaşık %80-85 civarındadır.

Klinik

HASTALIĞIN BELİRTİLERİ

Etkilenenlerin yarısından fazlasında, Pfeiffer’in glandüler ateşinin ayırıcı tanısı için üç semptomla kendini gösterir:

 1. Ateş (bazen üşüme ile),
 2. lenf düğümlerinin şişmesi ve
 3. boğaz bölgesindeki bademciklerin (tonsillit) ile kan sayımında tipik değişiklikler (monosit anjina).

Vücuda alındıktan sonra çocuklarda yaklaşık 10-14 gün , erişkinde 30-50 gün kuluçka dönemi geçer ve sonra hastalık belirtileri başlar. Ortalama bir hafta süren

 1. halsizlik,
 2. iştahsızlık ,
 3. bulantı ,
 4. sigaradan tiksinme,
 5. karında dolgunluk hissi ,
 6. kas ağrıları ,
 7. göz ardında ağrı ,
 8. üşüme ,
 9. titreme, ateş basması gibi şikayetleri takiben ; yüksek ateş , boğaz ağrısı,larenjit , kulak iltihabı , karın ağrısı ve ishal şeklindeki tipik belirtiler başlar.

Hastaların %90’nından fazlasında özellikle öğleden sonra başlayan ve 38-40 ºC civarında seyreden ateş şikayeti vardır. Bazı hastalarda damakta ya da gövdede, kol ve bacakların üst kısımlarında döküntü gözlenebilir. Yine hastaların bir kısmında dalak ve karaciğer büyüyebilir. (Bkz; Hepatosplenomegali) Hastalığın seyri sırasında kan hücrelerinde de değişiklikler olabilir.

Komplikasyonlar

Teşhis

 • Gençlerde yorgunluk, membranlı bademcik ve farenks iltihabı ve lenf bezlerinde şişme bu hastalık için tipiktir. Yine de bu klasik muayene bulguları her hastada görülmeyebilir.
 • O zaman laboratuvar testleri ile de tanıyı kesinleştirmek mümkündür.
  • Tam kan sayımı (Atipik lenfositler), Lökositoz
  • Karaciğer enzimleri (Hepatosplenomegali),
  • belirgin lenf nodu şişmesi ile birlikte hastalığın etkenine yönelik özel antikorların kanda tespitini sağlayan testler istenebilir.
 • Belirtilerin başlamasından sonraki 2 hafta içinde kanda hastalığa özgü antikorların tespit edilmesi ; tanıyı kesinleştirir.
  • % 80 lenfoid (tek çekirdekli) hücreler
   • Pfeiffer hücreleri (= T lenfositleri) özellikle periferik kan sayımında yaygındır.
  • Seroloji: taze: VCA-IgM, EA-IgG; Süresi doldu: EBNA-IgG
 • Tükürükte, kanda, lenf dokusunda, likörde PCR (DNA)

HASTALIĞIN SONLANIŞI

Hastaların çoğu, sonrasında başka bir hastalık oluşmadan 2-3 hafta içinde kendiliğinden iyileşirler. 40 yaşın üzerindekilerde hastalık daha ağır seyredebilir ve daha uzun sürebilir.

TEDAVİ

 • EMN’da daha çok destekleyici tedavi , hastalığın ilk 2-3 haftasında yatak istirahatı önerilir.
  • Ateş düşürücü ilaçlar
  • Sıvı takviyesi
  • En az 6 hafta süreyle spor muafiyeti (dikkat kalp tutulumu olabilir)
   • Hastalığın 2. haftasında yırtılma riski olan splenomegali
 • Eğer bir başka bakteriyel enfeksiyon bu hastalık tablosuna eklenmezse, antibiyotik kullanmaya gerek yoktur. Semptomatik,
  • mekanik solunum bozukluğu ile: steroidler
 • Döküntü olasılığını artırabildiği için özellikle ampisilin kullanımından kaçınılmalıdır.

BAĞIŞIKLIK

Enfeksiyöz mononükleoz ( EMN ) , bir kez geçirilmekle, hayat boyu süren kalıcı bağışıklık bırakır.

KORUNMA YOLLARI

İnsandan insana bulaşması için çok yakın temas gerektiğinden , EMN’lu hastaların sağlam kişilerden ayrılmalarına gerek yoktur. Ancak virüsün , hastalık geçtikten sonra aylarca kişinin kanında kalabileceği olasılığı düşünülerek hastaların en az 6 ay süre ile kan vermemeleri doğrudur. Ayrıca çok nadir olarak görülebilen dalak yırtılmasından korunmak amacıyla , hastalığın geçirildiği dönemde spor yapılması engellenmelidir.

Bu hastalıktan korunmak için kullanılacak aşı ile ilgili çalışmalar, halen sürmektedir.

Tarih

 • Enfeksiyöz mononükleozun karakteristik semptomatolojisinin on dokuzuncu yüzyıla kadar bildirildiği görülmemektedir.
 • 1885’te, ünlü Rus çocuk doktoru Nil Filatov, bulaşıcı mononükleoza karşılık gelen semptomlar gösteren ‘idiyopatik adenit’ olarak adlandırdığı bulaşıcı bir süreç bildirdi ve 1889’da bir Alman balneolog ve çocuk doktoru Emil Pfeiffer bağımsız olarak benzer vakalar (bazıları daha az şiddetli) Drüsenfieber (‘glandüler ateş’) terimini kullandığı ailelerde kümelenme eğilimindeydi.
Emil Pfeiffer

Mononükleoz kelimesinin çeşitli anlamları vardır. Herhangi bir monositoza (aşırı sayıda dolaşımdaki monosit) atıfta bulunabilir, ancak bugün genellikle EBV‘nin neden olduğu biliniyor. Monositozun önemli bir bulgu olduğu da ispatlanmıştır.

‘Enfeksiyöz mononükleoz’ terimi, 1920 yılında Thomas Peck Sprunt ve Frank Alexander Evans tarafından, Johns Hopkins Hastanesi Bülteni’nde yayınlanan; ‘akut enfeksiyona (enfeksiyöz mononükleoz) tepki veren Mononükleer lökositoz’ başlıklı makalede hastalığın klasik bir klinik tanımında kullanılmıştır.

Enfeksiyöz mononükleoz için bir laboratuvar testi, 1931 yılında Yale School of Profesör John Rodman Paul ve Walls Willard Bunnell tarafından, hastalığı olan kişilerin serumundaki heterofil antikorları keşfetmelerine dayanılarak geliştirilmiştir. Paul-Bunnell Testi veya PBT daha sonra heterofil antikor testi ile değiştirildi.

Facebook Yorumları