Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Endoscopic retrograde cholangiopancreatography (ERCP)

 • Endoskopi ve floroskopi yöntemlerinin bir kombinasyonudur.
 • Safra ve pankreas yollarınındaki problemleri tedavi etmek için kullanılır.
 • ERCP bilinçli sedasyon veya genel anestezi altında yapılır.
 • İşlem genellikle yaklaşık 1-2 saat sürer.
 • ERCP sonrası hastalar genellikle 1-2 gün hastanede kalırlar.
 • ERCP minimal invaziv bir prosedürdür, yani vücutta herhangi bir kesi yapılmaz.

Endoskopi, bir ışık ve kamera takılı esnek bir tüp kullanarak bir kişinin sindirim sistemini incelemek için kullanılan cerrahi olmayan bir prosedürken, ERCP (endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi) safra ve pankreas kanallarını görselleştirmek için kontrast boya enjekte etmeyi ve X-ışınları almayı içeren daha özel bir endoskopi türüdür1.

ERCP gerçekten minimal invaziv bir prosedür olsa da pankreatit, enfeksiyonlar, bağırsak delinmesi ve kanama gibi belirli riskler taşır. Bununla birlikte, çoğu hasta için hala açık cerrahiden daha az riskli ve daha az invaziv olarak kabul edilmektedir2.

ERCP ve cerrahi farklı amaçlar için kullanılır ve aralarındaki seçim spesifik duruma ve bireysel hasta özelliklerine bağlıdır. Bazı durumlarda ERCP birinci basamak tedavi olarak kullanılabilirken diğerlerinde cerrahi tercih edilen seçenek olabilir3.

Gastroskopide MBI (Orta Safra Kanalı Ekleme) görünümü, safra ve pankreas kanallarındaki sorunları tedavi etmek için üst gastrointestinal (GI) endoskopi ile X ışınlarını birleştiren bir prosedür olan endoskopik retrograd kolanjiyopankreatografi (ERCP) sırasında kullanılan özel bir görünümdür. MBI görünümü, çeşitli biliyer ve pankreatik durumların teşhisinde ve tedavisinde gerekli olan orta safra kanalının ortak safra kanalına girişini görselleştirmek için kullanılır.

ERCP sırasında, ağızdan, yemek borusundan ve mideden duodenuma (ince bağırsağın ilk kısmı) bir endoskop geçirilir. Daha sonra endoskop yoluyla pankreas veya safra kanallarına daha küçük bir tüp (kateter) sokulur. Daha sonra bir kontrast madde enjekte edilir ve kanalları incelemek için röntgen çekilir.

ERCP uygulanan hastalar rahatsızlık hissedebilir, ancak ağrı genellikle sedasyon ile iyi bir şekilde kontrol altına alınır. Hastaların çoğu, semptomlarında önemli bir rahatlama ile hızla iyileşir4.

ERCP, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok çeşitli koşulları teşhis etmek ve tedavi etmek için kullanılmıştır:

 • Safra taşları: ERCP, safra kanallarındaki safra taşlarını çıkarmak için kullanılabilir.
 • Pankreas kanseri: ERCP, pankreas kanserini teşhis etmek ve tıkanıklığı gidermek için pankreas kanalına stent yerleştirmek için kullanılabilir.
 • Pankreatit: ERCP, pankreatiti teşhis etmek ve pankreastan sıvı boşaltarak akut pankreatiti tedavi etmek için kullanılabilir.
 • Biliyer darlıklar: ERCP, safra kanallarının daralması olan biliyer darlıkları teşhis ve tedavi etmek için kullanılabilir.

ERCP güvenli ve etkili bir prosedürdür, ancak aşağıdakiler dahil bazı riskleri vardır:

 • Pankreatit: ERCP, pankreasın ciddi bir iltihabı olan pankreatite neden olabilir.
 • Safra kanalı yaralanması: ERCP, safra kanallarında kanamaya veya enfeksiyona yol açabilen yaralanmaya neden olabilir.
 • Enfeksiyon: ERCP enfeksiyon riskini artırabilir.

Tarih

ERCP ilk olarak 1968’de San Francisco’daki California Üniversitesi’nde bir kadın doğum uzmanı olan Dr. William S. McCune tarafından uygulandı. McCune, Vater ampullasına kanüle etmek ve safra kanallarına ve pankreatik kanala kontrast madde enjekte etmek için harici bir aksesuar kanalı olan bir fiberoptik endoskop kullandı.

ERCP’nin gelişimi, pankreatikobilier hastalığın tanı ve tedavisinde büyük bir ilerlemeydi. ERCP’den önce doktorlar bu durumları yalnızca ameliyatla veya anjiyografi gibi invaziv görüntüleme teknikleri kullanarak teşhis edebiliyordu. ERCP, doktorların hasta bakımında büyük bir gelişme olan bu durumları ameliyatsız teşhis ve tedavi etmesine izin verdi.

Risklerine rağmen ERCP, pankreatikobiliyer hastalığın tanı ve tedavisi için değerli bir araçtır. Birçok hastanın hayatını iyileştiren güvenli ve etkili bir prosedürdür.

Kaynak:

 1. ASGE. (2012). The role of endoscopy in the evaluation of suspected choledocholithiasis. Gastrointestinal Endoscopy, 75(1), 11–18.
 2. Adler DG, Baron TH, Davila RE, et al. (2005). ASGE guideline: the role of ERCP in diseases of the biliary tract and the pancreas. Gastrointestinal endoscopy, 62(1), 1-8.
 3. Tazuma, S. (2006). Gallstone disease: Epidemiology, pathogenesis, and classification of biliary stones (common bile duct and intrahepatic). Best Practice & Research Clinical Gastroenterology, 20(6), 1075–1083.
 4. Mehta, S. N., Pavone, E., & Barkun, A. N. (1998). Patient satisfaction and ERCP. Gastrointestinal Endoscopy, 47(5), 457–461.
 5. Adler DG, Baron TH, Davila RE, et al. (2005). ASGE guideline: the role of ERCP in diseases of the biliary tract and the pancreas. Gastrointestinal endoscopy, 62(1), 1-8.
Facebook Yorumları