Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Empagli – “koymak” veya “eklemek” anlamına gelen Yunanca ἐμβάλλω (empállō) kelimesinden
Flozin – ilacın kimyasal adından, N-[(1R,2S)-3-(3-metilbüt-2-en-1-il)-1-(sikloheksilmetil)-4-(2,4-diflorofenoksi)-piridin-2-il]-N-metil-2-[(2R,3R)-3-hidroksipropan-2-il]propanamid

Ticari ad: Jardiance

Empagliflozin, tip 2 diyabetli kişilerde yüksek kan şekerini kontrol etmek için kullanılan oral bir ilaçtır. Sodyum-glikoz yardımcı taşıyıcı 2 (SGLT2) inhibitörleri olarak bilinen bir ilaç sınıfına aittir.

  • Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da Jardiance markası altında pazarlanmaktadır.
  • Ayrıca Synjardy (metformin ile kombinasyon halinde) ve Glyxambi (saxagliptin ile kombinasyon halinde) markası altında pazarlanmaktadır.
  • Günde bir kez tablet olarak mevcuttur.
  • Yaygın yan etkiler arasında idrar yolu enfeksiyonları, maya enfeksiyonları ve düşük kan şekeri bulunur.
  • Ciddi yan etkiler diyabetik ketoasidoz ve akut böbrek hasarını içerebilir.

Hareket mekanizması

Empagliflozin, böbreklerdeki glikozu tekrar kana emen bir protein olan SGLT2’yi inhibe ederek çalışır. İlaç, bu proteini bloke ederek idrar yoluyla vücuttan daha fazla glikozun atılmasını sağlar ve bu da kan şekerini düşürür.

Kullanımlar

Empagliflozin, tip 2 diyabetli erişkinlerde kan şekeri kontrolünü iyileştirmek için diyet ve egzersizle birlikte kullanılır. Tek başına veya diyabet için diğer ilaçlarla birlikte kullanılabilir. Ayrıca, empagliflozinin tip 2 diyabetli ve bilinen kardiyovasküler hastalığı olan erişkinlerde kardiyovasküler ölüm riskini azalttığı da onaylanmıştır.

Yan etkiler

Empagliflozin’in olası yan etkileri arasında idrar yolu enfeksiyonları, maya enfeksiyonları, idrara çıkma değişiklikleri ve düşük kan şekeri (düşük kan şekerine neden olabilen diğer diyabet ilaçları ile birlikte kullanıldığında) yer alır. Nadir fakat ciddi yan etkiler diyabetik ketoasidoz, böbrek sorunları ve ciddi idrar yolu enfeksiyonlarını içerir.

Kontrendikasyonlar

Empagliflozin şiddetli böbrek hastalığı olan hastalarda, diyaliz hastalarında veya tip 1 diyabet veya diyabetik ketoasidoz hastalarında kullanılmamalıdır.

Etkileşimler

Diğerlerinin yanı sıra diüretikler, rifampin, fenitoin ve insülin veya insülin sekretagogları dahil olmak üzere bazı ilaçlar empagliflozin ile etkileşime girebilir.

Tarih

İlaç ilk olarak 2000’li yılların başında Bristol-Myers Squibb tarafından geliştirildi. Tip 2 diyabet tedavisi için 2014 yılında FDA tarafından onaylanmıştır. Empagliflozin, SGLT2 inhibitörleri adı verilen bir ilaç sınıfının üyesidir. Bu ilaçlar, sodyum-glikoz kotransporter 2 (SGLT2) adı verilen bir proteinin etkisini bloke ederek çalışır. SGLT2, glikozun idrardan kan dolaşımına geri emilmesinden sorumludur. Empagliflozin, SGLT2’yi bloke ederek kan şekeri düzeylerini düşürmeye yardımcı olur.

Empagliflozin’in tip 2 diyabetli kişilerde kan şekeri düzeylerini düşürmede etkili olduğu gösterilmiştir. Kalp hastalığı, inme ve ölüm riskini azaltmak da dahil olmak üzere bir dizi başka faydası olduğu da gösterilmiştir. Sonuç olarak, empagliflozin artık tip 2 diyabet tedavisi için en etkili ve önemli ilaçlardan biri olarak kabul edilmektedir.

Kaynak:

  1. Zinman B, Wanner C, Lachin JM, et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2015;373(22):2117-2128. doi:10.1056/NEJMoa1504720
  2. American Diabetes Association. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Medical Care in Diabetes—2021. Diabetes Care. 2021;44(Supplement 1):S111-S124. doi:10.2337/dc21-S009
Facebook Yorumları