Sinonim: Embryology, Embryologie

Fetüs olana kadar sürede embriyonun gelişimini inceleyen bilim dalıdır. (bkz: Embriy-o-loji)

%d