Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: Enzymimmunoassay(EIA)

Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay testinin İngilizce kısaltmasıdır

 • Bağlanmış antijen-antikor ikilisinden herhangi birine bağlanmış bir enzimin aktivitesini gözlemleme temeline dayanan kantitatif ölçüm yöntemidir.
 • Test iki farklı yolla uygulanabilir;
  1. Direk yol: Mikrotitre tüplerine konulmuş antikorlara bağlanan antijenlere, enzimlerin bağlanması ile antijen miktarının tespitidir.
  2. Dolaylı yol: Mikrotitre tüplerine konulmuş antijenlere bağlanan antikorlara, enzimlerin bağlanması ile serumdaki antikor miktarının tespitidir.
 • Antikor-antijen ikilisine bağlanan enzimler, test sonunda görüntüleme yapılabilmesi renklendirme sağlarlar ve bu sayede ölçüm yapılır.
 • Test animasyonu için buraya tıklayınız.
 • Elisa okuyucusu
  Mikrotitre plakası

   

 

 • Enfeksiyon hastalıklarında antikor tespiti için dolaylı elisa metodu sıkça kullanılır. Method şöyle uygulanılır:
  1. Plastik miktotitre plakasındaki tüpe, özel antijen tipinin şekilde dip kısmına tutunması sağlanır. Böylelikle antijen tabakası oluşur, fazla olup tutunamayan antijenler yıkanarak tüpten uzaklaştırılır.
  2. İncelenen serum örneği tüpe ilave edilerek, içinde bulunan antikorların dipte hareketsiz bulunan antijenlere tutunması sağlanır. Antijenlere tutunamayan antikorlar yıkanarak tüpten uzaklaştırılır.
  3. Enzim işaretleyici anti-insan immünoglobinleri (anti-lgM veya anti-IgG) tüpe eklenerek antikorlara bağlanırlar. Bu işlem sonunda da tüp tekrar yıkanır.
  4. Kullanılan enzime bağlanıp, işaretlemesi için özel bir çözelti eklenerek, tüpün fotometrik olarak analiz edilmesi sağlanır. Bu işlem için Elisa okyucusu kullanılır.
 • Kullanılma yeri; Kene kaynaklı ensafaliti, Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık, Parvo Virüs B19, Herpes simpleks, Varisella zoster virüsü (VZV),
  Sitomegalovirüs karşı IgG ve IgM tespiti; influenza, parainfluenza, Hepatitis B virüsü, RSV’ye karşı direk metod kullanılır.
Facebook Yorumları