Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim: elektroşok tedavisi.

Beyinden elektrik akımı geçirelerek yapay bir epilepsi nöbeti oluşturarak tedavi etmeye çalışan bir yöntemdir. (Bkz; Elektr-o-konvülsif) (Bkz; terapi )

Kaynak: https://thebrainstimulator.net/wp-content/uploads/2015/06/ECT-Diagram.jpg

1)Endikasyon:

  1. Pernisiyöz katatoni
  2. Nöroleptik malign sendrom
  3. Affektif bozukluklar, ağır psikotik belirtiler, intihar meyili, stupor,
  4. Tedaviye dirençli affektif veya şizofrenik bozukluklar (2. tercih olarak)

Çalışma mekanizması

  • Akıl hastalıkları için, yüzyıllar boyunca spontan epileptik nöbetler sonrası iyileşmeler gözlenmiştir. 1930’lardan bu yana, kontrollü koşullar altında nöbetlerin nörotransmitterlerin ve nörohormonların artan salımına eşlik ettiğini ayrıntılı olarak göstermek mümkün olmuştur. Gözlenen etkiler antidepresan maddelerinkine benzerdi. Bu şekilde nöroendokrinolojik bozukluklar normalleşir ve bozulmuş sinyal iletimi, özellikle monoaminerjik nörotransmitter serotonin, dopamin ve noradrenalin geri yüklenir.
  • 21. yüzyılın başından bu yana, araştırma, şiddetli zihinsel hastalıklar durumunda beynin sinir ağlarının yapısının ve işlevinin bozulduğu nörotrofik hipotez üzerine odaklanmıştır. Bu nedenle sinir dokusunun rejeneratif süreçleri bu bozuklukların tedavisine katkıda bulunabilir. EKT’nin bunu yapıp yapamayacağı konusunda araştırmalar devam etmektedir.
  • Ocak 2018’de ABD Ulusal Tıp Kütüphanesi (PubMed), elektrokonvülsif tedavi mekanizması 354 çalışmaları araştırdı. 2017 tarihli genel bir makale, eylem mekanizmaları hakkındaki en son bulguları özetledi.
Facebook Yorumları