Tahmini okuma süresi: 5 dakika

Sinonim: Electrocardiography(ECG), elektrokardiogarphie.

 •  Kalpte meydana gelen elektriksel aktivitenin deriden analiz edilmesidir. (bkz: Elektrokardiyografi)
 • İşlemi gerçekleştiren alete elektokardiyograf denir. Aletin yazıp çıkardığı kağıda Elektrokardiyogram denir.
  sinatriyal düğümden çıkan uyarı, özel kalp kaslarından oluşma kalbin uyarılma sistemi üzerinden gider, bu arada kalbin kas hücrelerini etkiler. kalpte olan gerilme değişimleri ekg ile vücut yüzeyinden ölçülebilir. fakat ekg , sadece kalpte olan elektriksel aktiviteleri ölçebilir, kalbin içinde bulunan kan hacmini ölçemez.
  ekg ile kalp frekansını, kalp ritmini ve cabrera döngüsü belirlenebilir. kalbin kulakçığının ve karıncığının elektriksel aktivitesi gözlemlenebilir. EKG, aynı zamanda, kalipn uyarılmasındaki sorun ve aksaklıkları veya genişleme (av-blok gibi) sorunlarını, repolarizasyon sorunlarını(st- uzaklığı veya t dalgası) tespit edebilir.
  ekg , kalp duvarındaki kalınlaşmayı, kalbin sağ veya sol bölgesindeki olağanüstü bir zorlanmayı, perikardit (kalp zarının iltihaplanması), miyokardit (kalp kasının iltihaplanması) veya elektriksel olarak bir sorun yada beklenmeyen ilaç yan etkisini gösterebilir.

Metodlar;


konveksiyonal metodlar;
12 tane bölümden oluşur;
einthovene göre uzuvların üç bölümden ölçülür;(bipolar)
1. bölüm; sağ ve sol kol
2. bölüm; sağ kol ve sol bacak
3. bölüm; sol kol ve sol bacalgoldberger e göre uzuvların üç bölümünden ölçülür;(unipolar);
avr;sağ kol, sol kol ve sol bacak arasındaki voltaj farkı,
avl;sol kol, sağ kol ve sol bacak arasındaki voltaj farkı,
avf;sol bacak, sağ kol ve sol arasındaki voltaj farkı.wilson’a göre ,6 tane göğüs bölümü(unipolar);
v1-v6
(bkz: auskultation kısımları)

 

nehb’e göre, einthovi temel alarak göğüs bölgesine yayar ve bununla birlikte bir kalp üçgeni oluşturur;
nst; ikinci sağ kaburganın sternum ile kesiştiği bölgedeki nokta,
nax; beşinci kaburgalar arası bölgedeki, axillar çizginin arkasındaki nokta,
nap; beşinci kaburgalar arası bölgedeki, vücudun sol bölgesindeki, clavicula ile paralel, medial yöndeki nokta.

Vektörel metodlar;

kabin elektiriksel uyarılmasını 3 boyutlu vektörel olarak, uzunluğu, yönü, boyu, yüksekliği ve genişliği ile birlikte gösterilmesidir.

EKG çeşitleri;


sakin ekg;
yatar pozisyonda iken icra edilir. birkaç saniye sürer, acil durumlarda kardioloji temel bir görüş bildirebilir, fakat kalp ritmi bozuklukları(extra systol ,salvolar) muhtemel olarak anlaşılmaz.
uzun ekg;(holter ekg)
hastanın 24 saatin üzerinde, bazen de 48 veya 72 saat izlenmesini sağlar.2 veya 3 kanalla sonuç çıkarır.bu tip ekg, herhangi bir zorlama, durma veya yavaşlama, kalp ritmi sorununu tespit edebilir.

eforlu ekg;
ergometrie ile hastanın zorlanması ve bu sayede artan kan basıncıi kalp atışlarıyla bu zorlama altında tespit edilir.kan artışı sırasındaki anormallikler, efor harcama sırasındaki(baş dönmesi, nefe alamama , ağrı oluşumu) aksaklıkların tespit edilmesini sağlar ve bu bilgiler normal ekg ile karşılaştırılır.

fetal ekg;(fetüs ekg si)
doğum öncesi, çocuğun kalp uyarılmasını incelemek için yapılır. özel elektrotlarla fetüsün kafasına veya hamile kişinin karın bölgesi veya rektuma bağlanarak bilgi alınır.

telemetrie(tele)
hastanede bir gözetim imkanıdır. uzun ekg ile benzerlik gösterir,ama sonuçları çıktı olarak vermez, otomatik olarak bilgisyar ekranında gösterir.

 • ekg tek bir hücrede değil, bir bütün hâlinde atriyal ve ventriküler hücrelerde oluşan
  elektrik akımını kaydeder. ekg’de iki temel olay kaydedilir. birincisi depolarizasyon, kalp
  kasında uyarının yayılması; ikincisi repolarizasyon, uyarılmış kalp kasının normal dinlenme
  durumuna dönmesidir. kalp kası hücrelerinde depolarizasyon ve repolarizasyon eş zamanlı
  gerçekleştiğinden bu elektriksel akımlar dalgalar hâlinde kaydedilir.kalbin elektriksel aktivitesinin her fazı, bir dalga ya da kompleks oluşturur:p dalgası: atriyal depolarizasyon
  qrs kompleksi: ventriküler depolarizasyon
  t dalgası: ventriküler repolarizasyon

   

  p-qrs-t dalga dizisi kalbin tekrarlayıcı elektriksel aktivitesini yansıtır. ekg’de bir
  dalganın başlangıcından bir sonraki aynı dalganın başlangıcına kadar olan bölüm bir kalp
  siklusudur. iki kalp siklusu arasında elektriksel aktivitenin olmadığı zamanı gösteren yatay
  düz çizgiye, izoelektrik hat (bazal çizgi) denir. izoelektrik hattın üzerine olan voltaj
  sapmasına, pozitif defleksiyon; izoelektrik hattın altına olan voltaj sapmasına da negatif
  defleksiyon denir. defleksiyonun negatif ya da pozitif oluşunu elektrik akımının yönü
  belirler. kalp kasındaki elektrik akımı, ilgili elektroda doğru yaklaşıyor ise pozitif
  defleksiyon, ilgili elektrottan uzaklaşıyor ise negatif defleksiyon oluşur. kalpteki uyarı ve
  iletinin yönü gereği, normal bir ekg’de avr derivasyonunda her zaman negatif defleksiyon
  izlenir.
  p dalgası ilk kaydedilen, küçük ve yuvarlak bir defleksiyondur. ekg’de p dalgasının
  olması uyarının sa düğümden çıktığını ve atriyumlarda yayıldığını gösterir. sa düğümden
  çıkan uyarı, önce sağ sonra sol atriyumu aktive eder. uyarının yönü, sağ atriyumdan sol
  atriyuma ve yukarıdan aşağıya, av düğüme doğrudur.

  normal p dalgasının voltajı en fazla 3 mm (0.3 mv), süresi de en fazla 0.12 sn
  qrs kompleksi

  qrs kompleksi, uyarının ventriküllerde yayıldığını gösterir. av düğüme gelen uyarı
  his demeti yoluyla hızla ilerleyerek purkinje lifleri ile ventrikülleri aktive eder. uyarının
  yönü, septumdan ventriküllere ve endokarddan epikarda doğrudur. her iki ventrikül aynı
  anda depolarize olur ve oluşan elektriksel aktivite ekg’de sivri bir defleksiyon şeklinde
  kaydedilir. qrs kompleksinin ilk dalgası negatifse q dalgası denir ve septumun
  depolarizasyonunu gösterir. qrs kompleksinin ilk pozitif defleksiyonu r dalgası, r
  dalgasını izleyen negatif defleksiyon ise s dalgası olarak adlandırılır. her qrs
  kompleksinde q, r ya da s dalgası bulunmayabilir. q, r ve s dalgalarının boyutlarına göre
  çeşitli qrs kompleksleri ortaya çıkabilir.

  qrs kompleksinin voltajı, en fazla 30 mm, süresi de en fazla 0.10 sn. olmalıdır.

  t dalgası, ventriküllerin repolarizasyonunu gösteren, geniş ve yuvarlak bir dalgadır.
  normal t dalgası, asimetrik bir biçime sahiptir; en yüksek voltaj değeri bitişine yakındır. t
  dalgası, normalde yavaşça yükselir ve hızla izoelektrik hatta döner. qrs kompleksinin
  pozitif olduğu derivasyonlarda t dalgası da pozitiftir.

  t dalgasının voltajı en fazla takip ettiği r dalgası voltajının 2/3’üdür.

 • ekg aralıklarıekg’de zaman değerlendirilirken dalgaların genişliği ve aralarındaki mesafeler esas
  alınır. bir dalganın başından ikinci dalganın başına kadar geçen süreye, interval (aralık,
  mesafe) denir. bir dalganın sonundan ikinci dalganın başına kadar geçen süreye de segment
  (bölüm, parça) denir.pr aralığı

   

  pr aralığı, p dalgasının başlangıcından qrs kompleksinin başlangıcına kadar sürer.
  uyarının atriyumlara yayılmasını ve av düğüm, his demeti ile purkinje liflerinden geçerek
  ventrikülleri depolarize etmeye başlayıncaya kadar geçen süreyi gösterir.

  pr aralığı, p dalgası ile yetişkinlerde en fazla 0.20 sn. olan izoelektrik hattan oluşur.
  pr aralığındaki 0.20 sn.lik izoelektrik hat, ventriküllerin depolarize olmadan önce kanla
  dolmasına imkân sağlayan uyarının av düğümdeki fizyolojik gecikmesini gösterir. uyarının
  av düğümden geçişi bozulduğunda pr aralığı uzar. ayrıca pr aralığı, ekg’de izoelektrik
  hat için belirleyici unsurdur.

  st segmenti

  st segmenti, qrs kompleksinin sonu ile t dalgasının başlangıcı arasındaki
  bölümdür. ventriküler repolarizasyonun başladığını gösterir. normalde izoelektrik hatta düz
  bir çizgidir.

  st segmentinin şekli tanıda önemlidir; ancak süresi önemli değildir. myokard
  infarktüsü gibi patolojik durumlar st segmentinin, izoelektrik hat seviyesinden
  yükselmesine ya da çökmesine neden olur.

  qt aralığı

  qt aralığı, qrs kompleksinin başlangıcından t dalgasının bitimine kadar geçen
  süredir. ventriküllerin depolarizasyon ve repolarizasyon süresini gösterir.

 • Göğüs hizasından alınan ekg’de elektrotların yerleştirilme bölgeleri:
  v1-> 4.ıntracostral odacık bölgesinde sol parasternal
  v2-> 4.ıntracostral odacık bölgesinde sağ parasternal
  v3-> v2 ile v4 arasında (5.kaburga kemiği üzerinde)
  v4-> 5.ıntracostral odacık bölgesinde medioklavikular çizgi üzerinde
  v5-> 5.ıntracostral odacık bölgesinde ön axillar çizgi üzerinde
  v6-> 5.ıntracostral odacık bölgesinde orta axillar çizgi üzerindeEKG Yorumları

 

Elektiriksel aksın belirlenmesi;

12 Kanallı EKG ile elde edilen verilerde, bu vektörerin toplamı hesaplanır. Böylelikle toplam vektörün yönü ve şiddeti belirlenmiş olur.

Kaynak: https://ecgwaves.com/wp-content/uploads/2016/12/blog_coordinatesystem-2.jpg
Kaynak:
https://image.jimcdn.com/app/cms/image/transf/none/path/s56d127ce178d837e/image/i189249889cbff93e/version/1492789533/ekg-qrs-achse.png

Facebook Yorumları