“Elektrofizyolojik” terimi, kehribar (tarihsel olarak statik elektrik üretmek için ovalanan bir malzeme) anlamına gelen Yunanca “ēlektron” kelimesinden gelen “elektro-” ile Yunanca doğa anlamına gelen “physis” kelimesinden gelen “fizyolojik” kelimesinden bir araya gelir. “logia”, incelenmesi anlamına gelir. Bu terimlerin birleşimi, bu makale bağlamında başta kalp olmak üzere biyolojik sistemlere ilişkin elektriksel aktivite ve özelliklerin incelenmesini ifade etmektedir.

Elektrofizyolojik (EP) incelemeler, kardiyak aritmilerin (kalbin düzensiz ritimleri) değerlendirilmesi için tanısal cephanelikte önemli bir araç haline gelmiştir. EP çalışmaları, anormallikleri teşhis etmek için kalbin elektrik sistemini değerlendirebilir ve sıklıkla ilaç ayarlamaları, implante edilebilir cihazla ilgili hususlar ve kateter ablasyon prosedürleri gibi tedavi planlarına rehberlik etmek için kullanılır.

Elektrofizyolojik Çalışma Türleri

 • Tanısal EP Çalışmaları: Bunlar bir aritminin yerini ve mekanizmasını belirlemek için tasarlanmıştır.
 • Terapötik EP Çalışmaları: Bunlar, anormal elektrik yollarını yok etmeyi amaçlayan kateter ablasyonu gibi prosedürleri içerir.
 • Cihaz Testi: Kalp pilleri ve implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatörler (ICD’ler) gibi implante edilmiş cihazların işlevselliğini değerlendirmek için EP çalışmaları da yürütülmektedir.

Prosedür

Bir EP çalışması genellikle özel bir laboratuvarda veya ameliyathanede gerçekleştirilir. Kateterler genellikle kasıktan başlayarak venöz sistem yoluyla yerleştirilir ve kalbin odacıklarına doğru ilerletilir. Aritmileri tetiklemek, sonlandırmak veya başka şekilde karakterize etmek için kateterler aracılığıyla elektrik sinyalleri gönderilebilir.

Riskler ve Önlemler

Prosedür kanama, enfeksiyon ve nadiren kalp tamponadı gibi riskler taşır. İyot bazlı kontrast maddelere karşı alerjik reaksiyon öyküsü veya böbrek hastalığı öyküsü olan hastalar için, riski en aza indirmek amacıyla alternatif görüntüleme yöntemleri kullanılabilir.

Kalbin altta yatan elektrofizyolojisini anlamak, aritmiler ve diğer kalp rahatsızlıklarına uygun tedavilerin belirlenmesi için çok önemlidir. Bir EP çalışması, uzun vadeli tedaviye rehberlik eden ve potansiyel olarak zayıflatıcı semptomları veya yaşamı tehdit eden durumları hafifleten kritik bilgiler sağlayan, yaşamı değiştiren bir olay olabilir.

Kontrast Ajanlarının Rolü

Bazı durumlarda, özellikle floroskopik kılavuzluk kullanıldığında kalp yapılarının görselleştirilmesini geliştirmek için iyot içeren kontrast maddeler kullanılabilir. Kontrast özellikle ablasyon prosedürleri planlandığında veya çeşitli nedenlerle diğer kalp yapılarının görüntülenmesi gerektiğinde faydalıdır.

Tarihçesi

Elektrofizyolojik muayene (EP çalışması), kalbin elektrik sistemini değerlendirmeye yönelik bir testtir. Anormal kalp ritimlerini (aritmiler) teşhis etmek ve tedavi etmek için kullanılır. EP çalışmaları ilk olarak 1950’li yıllarda yapılmış ve teknik yıllar geçtikçe daha da geliştirilmiştir.

Tarihsel Anekdotlar

 • İlk EP çalışması 1956 yılında San Francisco’daki Kaliforniya Üniversitesi’nden Dr. Mark C. Lidwill tarafından gerçekleştirildi. Dr. Lidwill, bir hastanın kalbine bir kateter yerleştirdi ve kalbi uyarmak ve elektriksel aktivitesini kaydetmek için elektrik sinyallerini kullandı.
 • 1960’larda Dr. Kenneth A. Campbell ve Ulusal Sağlık Enstitüleri’ndeki meslektaşları, kalbin elektrik sisteminin haritasını çıkarmak için yeni teknikler geliştirdiler. Bu teknikler doktorların aritminin kaynağının tam yerini belirlemesine olanak sağladı.
 • 1970’li yıllarda aritmilerin tedavisinde EP çalışmaları kullanılmaya başlandı. Dr. Michel Mirowski, aritmiyi durdurmak için kalbe elektrik şoku verebilen ilk implante edilebilir kardiyoverter-defibrilatörü (ICD) geliştirdi.
 • EP çalışmalarına bazen “kalp haritalaması” adı verilir çünkü bunlar kalbin elektrik sisteminin haritalanmasını içerir.
 • EP çalışmaları, atriyal fibrilasyon, atriyal flutter ve ventriküler taşikardi dahil olmak üzere çeşitli aritmileri teşhis etmek için kullanılabilir.
 • EP çalışmaları, aritmiye neden olan dokuyu yok etmek için ısı veya soğuk kullanan bir prosedür olan ablasyon gibi aritmileri tedavi etmek için de kullanılabilir.

EP çalışmaları aritmilerin teşhisi ve tedavisinde değerli bir araçtır. Kalp hastalığı olan milyonlarca insanın yaşamının iyileştirilmesine yardımcı oldular.

EP çalışmaları genellikle bir hastane elektrofizyoloji laboratuvarında gerçekleştirilir. Hasta sakinleştirilir ve ardından kasık veya boyundaki bir damara kateter adı verilen ince bir tüp yerleştirilir. Kateter daha sonra kan damarları boyunca kalbe yönlendirilir.

Kateter kalbe yerleştirildiğinde doktor, kalbi uyarmak ve elektriksel aktivitesini kaydetmek için elektrik sinyallerini kullanır. Bu bilgi kalbin elektrik sisteminin haritasını çıkarmak ve herhangi bir aritminin kaynağını belirlemek için kullanılır.

Kaynak

 1. Stevenson, W. G., & Soejima, K. (2007). Recording techniques for clinical electrophysiology. Journal of Cardiovascular Electrophysiology, 18(6), 679–685.
 2. Calkins, H., Hindricks, G., Cappato, R., et al. (2017). 2017 HRS/EHRA/ECAS/APHRS/SOLAECE expert consensus statement on catheter and surgical ablation of atrial fibrillation. Heart Rhythm, 14(10), e275–e444.
%d