Elektrik stimülasyonu veya elektrik stimülatörü fizik tedavisi olarak da bilinen elektrik nabız tedavisi, çeşitli tıbbi durumları tedavi etmek ve iyileşmeyi teşvik etmek için elektrik akımlarını kullanan terapötik bir tekniktir. Sinirleri, kasları ve dokuları uyararak vücudun hedeflenen bölgelerine kontrollü elektriksel uyarıların uygulanmasını içerir.

Elektrik nabız terapisinin temel amacı ağrının giderilmesini sağlamak, kas spazmlarını azaltmak, kas gücünü ve işlevini iyileştirmek, dolaşımı artırmak ve doku iyileşmesini kolaylaştırmaktır. Genellikle rehabilitasyon ortamlarında, spor hekimliğinde ve kronik ağrı yönetiminde kullanılır. İşte elektrik nabız terapisinin bazı önemli yönleri:

Elektrik Nabız Terapisinin Prensipleri:

Elektriksel Stimülasyon Cihazları: Elektrik nabız terapisi tipik olarak özel elektrik stimülasyon cihazları kullanılarak uygulanır. Bu cihazlar yoğunluk, frekans ve süre açısından ayarlanabilen kontrollü elektrik akımları üretir.

Elektrotlar: Elektrotlar tedavi alanının yakınındaki cilde tutturulur. Elektriksel uyarıları iletmek için temas noktaları olarak görev yaparlar. Elektrotlar çeşitli şekil ve boyutlarda olup yapışkanlı ya da yapışkansız olabilirler.

Elektriksel Parametreler: Dalga formu, frekans, yoğunluk ve süre gibi terapinin elektriksel parametreleri, tedavi edilen spesifik duruma ve istenen terapötik sonuca göre belirlenir.

Elektrik Nabız Terapisi Uygulamaları:

Ağrı Yönetimi: Elektrik nabız terapisi, duyusal sinirleri uyararak ve ağrı sinyallerini modüle ederek akut ve kronik ağrıyı hafifletmeye yardımcı olabilir. Genellikle sırt ağrısı, artrit, sinir ağrısı ve kas-iskelet yaralanmaları gibi durumlar için kullanılır.

Kas Rehabilitasyonu: Elektrik stimülasyonu kas gücünü artırmak, kas atrofisini önlemek ve yaralanma veya ameliyatlardan sonra kasların yeniden eğitimini teşvik etmek için kullanılabilir. Kas aktivasyonunu artırmak ve fonksiyonel hareketi kolaylaştırmak için genellikle fizik tedavide kullanılır.

Doku İyileştirme: Elektrikli nabız terapisi, kan dolaşımını artırarak, büyüme faktörlerinin üretimini uyararak ve yaralı dokulara besin iletimini artırarak doku iyileşmesini destekleyebilir. Yaraların, kırıkların ve diğer doku yaralanmalarının iyileşmesine yardımcı olmak için kullanılabilir.

Nöromüsküler Bozukluklar: Elektrik nabız terapisi, inme, multipl skleroz ve omurilik yaralanmaları dahil olmak üzere çeşitli nöromüsküler bozuklukların tedavisinde kullanılır. Motor fonksiyonun iyileştirilmesine, spastisitenin azaltılmasına ve nöromüsküler kontrolün geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Güvenlik Hususları:

Profesyonel Gözetim: Elektrikli nabız terapisi, bireyin durumunu değerlendirebilecek, uygun parametreleri belirleyebilecek ve tedaviyi izleyebilecek nitelikli bir sağlık uzmanının rehberliğinde uygulanmalıdır.

Kontrendikasyonlar:

Kalp pili olan bireyler, belirli kalp rahatsızlıkları, epilepsi veya hamile olanlar gibi elektrikli nabız tedavisinin kontrendike olabileceği bazı durumlar vardır. Elektrikli nabız terapisinin sizin için uygun olup olmadığını belirlemek için bir sağlık uzmanına danışmanız önemlidir.

Yan Etkiler:

Doğru kullanıldığında, elektrikli nabız terapisi genellikle güvenlidir. Ancak bazı kişilerde cilt tahrişi, karıncalanma hissi veya kas ağrısı gibi küçük yan etkiler görülebilir. Bu etkiler genellikle geçicidir ve kendiliğinden geçer.

Elektrik nabız terapisinin eğitimli profesyoneller tarafından uygulanması ve her bireyin ihtiyaçlarına göre uyarlanması gerektiğini unutmamak önemlidir. Kapsamlı bir tedavi planının parçası olarak ve sağlık hizmeti sağlayıcıları tarafından gerekli görülen diğer terapötik müdahalelerle birlikte kullanılmalıdır.

Elektrikli nabız terapisinin kullanımı, Yunanlılar ve Mısırlılar da dahil olmak üzere çeşitli kültürlerin ağrı kesici olarak elektrikli balıkların terapötik etkilerini keşfettiği antik çağlara kadar uzanmaktadır. Ancak, elektrik nabız terapisinin tıbbi bir tedavi olarak modern gelişimi birkaç önemli kişiye ve ilerlemeye atfedilebilir:

Luigi Galvani (1737-1798): İtalyan bir doktor ve fizikçi olan Galvani, 18. yüzyılın sonlarında elektrik ve insan vücudu arasındaki ilişkiyi anlamak için temel oluşturan çığır açan deneyler yaptı. Elektrik stimülasyonunun, kesilmiş kurbağa bacaklarında kas kasılmalarına neden olabileceğini keşfetti ve biyoelektrik kavramına yol açtı.

Alessandro Volta (1745-1827): İtalyan bir fizikçi ve kimyager olan Volta, elektriğin anlaşılmasını ve tıbbi tedavideki uygulamalarını ilerletti. Tedavi amaçlı elektrik akımlarının kontrollü bir şekilde iletilmesini sağlayan erken bir pil türü olan Voltaik kazığı icat etmiştir.

Faradik Stimülasyon: 19. yüzyılda, fizikçi Michael Faraday’ın adını taşıyan faradik stimülasyonun geliştirilmesi, terapötik elektrik stimülasyonu için alternatif akımların kullanılmasını sağlamıştır. Faradik cihazlar, öncelikle kas-iskelet sistemi rahatsızlıklarının tedavisinde kasları ve sinirleri uyarmak için kullanılmıştır.

Transkütanöz Elektriksel Sinir Stimülasyonu (TENS): 1970’lerde geliştirilen TENS terapisi, elektrikli nabız terapisinde devrim yaratmıştır. TENS üniteleri, cilt üzerine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla düşük voltajlı elektrik akımları ileterek belirli ağrı alanlarını hedefler. TENS terapisi ağrı yönetimi için yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır ve günümüzde de elektrik nabız terapisinin popüler bir şekli olmaya devam etmektedir.

Nöromüsküler Elektrik Stimülasyonu (NMES): NMES, belirli kasları veya kas gruplarını uyarmaya odaklanan özel bir elektrikli nabız terapisi şeklidir. Özellikle kas güçsüzlüğü veya nörolojik rahatsızlıkları olan bireylerde kas rehabilitasyonu ve yeniden eğitimi için geliştirilmiştir. NMES cihazları, hedeflenen kas aktivasyonunu teşvik etmek için elektrik parametreleri üzerinde hassas kontrol sağlar.

Teknolojideki Gelişmeler: Zaman içinde, elektrikli nabız terapisi teknolojideki gelişmelerden faydalanarak daha sofistike ve kullanıcı dostu cihazlara yol açmıştır. Bu gelişmeler arasında taşınabilir ve programlanabilir üniteler, çeşitli dalga formu seçenekleri, ayarlanabilir parametreler ve daha fazla konfor ve etkinlik için daha iyi elektrot tasarımları bulunmaktadır.

Elektrikli nabız terapisinin gelişiminin, yıllar boyunca çok sayıda araştırmacı, doktor ve mühendisin katkılarını içeren kümülatif bir çaba olduğunu belirtmek önemlidir. Elektrikli nabız terapisinin fizyolojik etkileri, terapötik uygulamaları ve güvenlik hususlarının anlaşılması, devam eden araştırmalar ve klinik çalışmalarla gelişmeye devam etmektedir.

Elektrik nabız terapisi, yaralı kasları onarmaya, sinirleri manipüle etmeye ve ağrıyı azaltmaya yardımcı olmak için hafif elektrik darbeleri kullanan bir tür fizik tedavi tedavisidir. Kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı önlemek ve tedavi etmek için de kullanılabilir. Bu makalede, elektrikli nabız terapisinin araçları ve pazar araştırmasının yanı sıra farklı ürünlerin fiyatları ve kalitesi hakkında ayrıntılı bilgi vereceğiz.

Elektrikli nabız terapisi için araçlar

Elektrikli nabız terapisi için, uygulama amacına ve yöntemine bağlı olarak çeşitli araçlar vardır. Yaygın araçlardan bazıları şunlardır:

– Elektromanyetik nabız terapi cihazları: Bu cihazlar vücudun hücrelerini ve dokularını uyarmak için elektromanyetik alanlar kullanır. Cihazın tasarımına ve işlevine bağlı olarak harici veya dahili olarak uygulanabilirler. Bazı örnekler PEMF cihazları, TENS üniteleri ve implante edilebilir nörostimülatörlerdir.
– Düşük frekanslı elektrik nabız terapi cihazları: Bu cihazlar, vücudun akupunktur noktalarını uyarmak için belirli bir frekansta düşük frekanslı darbeler kullanır. Cihazın tasarımına ve işlevine bağlı olarak transdermal veya subkutan olarak uygulanabilirler. Bazı örnekler LFEPT cihazları, akupunktur kalemleri ve akupunktur noktası bantlarıdır.

Elektrikli nabız terapisi için pazar araştırması

Grand View Research tarafından hazırlanan bir rapora göre, küresel elektrikli nabız terapisi pazar büyüklüğü 2020 yılında 5,8 milyar ABD doları olarak değerlendirilmiştir ve 2021’den 2028’e kadar %4,3’lük bir yıllık bileşik büyüme oranında (CAGR) büyümesi beklenmektedir. Pazarın büyümesini sağlayan başlıca faktörler; kronik ağrı, nörolojik bozukluklar ve kanserin artan prevalansının yanı sıra alternatif veya tamamlayıcı bir tedavi seçeneği olarak elektrik nabız terapisinin artan farkındalığı ve benimsenmesidir.

Rapor ayrıca pazarı ürün tipi, uygulama, son kullanım ve bölgeye göre bölümlere ayırmaktadır. Ürün tipi segmenti elektromanyetik nabız terapi cihazlarını ve düşük frekanslı elektrik nabız terapi cihazlarını içermektedir. Uygulama segmenti ağrı yönetimi, nörolojik ve hareket bozukluğu yönetimi, kas-iskelet bozukluğu yönetimi, metabolizma ve bağışıklık geliştirme, yara iyileşmesi, doku rejenerasyonu ve diğerlerini içerir. Son kullanım segmenti hastaneleri, klinikleri, evde bakım ortamlarını ve diğerlerini içerir. Bölge segmenti Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Latin Amerika ve Orta Doğu ve Afrika’yı içermektedir.

Elektrikli nabız terapisi ürünlerinin fiyatları ve kalitesi

Elektrikli nabız terapisi ürünlerinin fiyatları ve kalitesi markaya, modele, özelliklere, teknik özelliklere ve müşteri yorumlarına bağlı olarak değişir. Genel olarak, fiyatlar farklı ürünler için 20 ila 10.000 $ veya daha fazla arasında değişmektedir. Kalite, ürünlerin güvenliği, etkinliği, dayanıklılığı, kullanım kolaylığı, garantisi ve müşteri hizmetleri göz önünde bulundurularak değerlendirilebilir.

Fiyatları ve kaliteleri ile elektrikli nabız terapisi ürünlerine bazı örnekler şunlardır:

PEMF 8000 Pro: Bu, hızlı ağrı kesici, gelişmiş enerji, gelişmiş dolaşım, azaltılmış iltihaplanma, hızlandırılmış iyileşme ve daha fazlasını sağladığını iddia eden üst düzey bir elektromanyetik nabız terapi cihazıdır. Fiyatı 11.999 dolar ve 3 yıllık garantiye sahip. Web sitesinde olumlu müşteri yorumları bulunmaktadır.
LFEPT Aleti: Bu, kemoterapinin neden olduğu bulantı ve kusmayı önlediğini ve tedavi ettiğini iddia eden düşük maliyetli, düşük frekanslı bir elektrik nabız terapi cihazıdır. Fiyatı 49,99 dolardır ve 30 günlük para iade garantisi vardır. Amazon’da karışık müşteri yorumlarına sahiptir.
Akupunktur Kalemi: Bu, ağrı kesici, rahatlama, güzellik geliştirme ve daha fazlası için akupunktur noktalarını uyardığını iddia eden taşınabilir, düşük frekanslı bir elektrikli nabız terapi cihazıdır. Fiyatı 21,99 dolardır ve 1 yıl garantilidir. Amazon’da olumlu müşteri yorumlarına sahiptir.

%d blogcu bunu beğendi: