Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Latince “extractionem” kelimesinden gelmektedir ve “extrahere” fiilinin isim halidir. “Extrahere”, “ex-” (“dışarı” anlamına gelir) ve “trahere” (“çekmek veya çekmek” anlamına gelir) kelimelerinin birleşimidir.

Tıpta ve diş hekimliğinde çekim türleri:

  • Diş çekimi: Genellikle çürük, enfeksiyon, çapraşıklık veya sıkışma nedeniyle bir dişin çene kemiğindeki yuvasından çıkarılması. İki ana diş çekimi türü vardır:
    • a. Basit çekim: Ağızda görülebilen ve kolayca erişilebilen dişlerde gerçekleştirilir. Diş hekimi dişi gevşetmek ve çıkarmak için elevatör ve forseps adı verilen aletleri kullanır.
    • b. Cerrahi çekim: Gömülü yirmi yaş dişleri gibi kolayca erişilemeyen dişlerde gerçekleştirilir. Diş hekimi veya ağız cerrahı diş etinde bir kesi yapar ve çekimden önce kemiği çıkarması veya dişi bölmesi gerekebilir.
  • Yabancı cisimlerin çıkarılması: Kıymık, cam veya metal gibi dokulara gömülü nesnelerin çıkarılması. Bu işlem, yabancı cismin konumuna ve derinliğine bağlı olarak cımbız, iğne veya cerrahi aletler kullanılarak yapılabilir.
  • Kemik iliği ekstraksiyonu: Teşhis amacıyla ya da kemik iliği naklinin bir parçası olarak kemik iliğinin çıkarılması. Kemik iliği, kemiğe yerleştirilen bir iğne kullanılarak (aspirasyon) veya küçük bir kemik ve ilik parçasını çıkarmak için cerrahi bir prosedürle (biyopsi) çıkarılabilir.
  • Sıvı ekstraksiyonu: Kan alma veya bir apse veya kistin drenajı gibi yollarla vücuttan sıvı alınması. Teşhis veya tedavi amacıyla akciğerlerden (torasentez) veya karından (parasentez) da sıvı alınabilir.
  • Doku çıkarma: Deri, organ veya tümör biyopsileri gibi teşhis amaçlı doku örneklerinin alınması.

Komplikasyonlar ve dikkat edilmesi gerekenler:

Çekimler, özellikle de cerrahi çekimler, ağrı, şişme, kanama, enfeksiyon ve çevre yapılara zarar verme gibi komplikasyonlara neden olabilir. Komplikasyon riskini en aza indirmek için ağrı yönetimi, yara bakımı ve takip randevuları gibi uygun tedavi sonrası bakım şarttır.

Bazı durumlarda diş çekimi en iyi seçenek olmayabilir ve alternatif tedaviler veya konservatif yönetim düşünülebilir. Örneğin, şiddetli çürüğü olan bir diş söz konusu olduğunda, mümkünse dişi korumak için kanal tedavisi tercih edilebilir.

Özetle, ekstraksiyon bir karışımdan, bileşikten veya vücuttan bir şeyin çıkarılması işlemidir. Tıpta ve diş hekimliğinde bu işlem dişlerin, yabancı cisimlerin, kemik iliğinin, sıvıların veya doku örneklerinin çıkarılmasını içerebilir. Çekim prosedürleri bazı riskler taşır ve komplikasyonları en aza indirmek için uygun bakım ve takip çok önemlidir.

Facebook Yorumları