Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Antik Yunancadaki ἐκ (ek“dışarı”) ve ἵστημι (hístēmi“ben dururum”)‘un bileşiminden oluşan  ἐξίστημι (exístēmi“Ben (bulunduğum) yerden çıkarım, yer değiştiririm”), ἔκστασις (ékstasis) ismi Latincede ecstasis denilmiştir. Dilimize de burdan geçmiştir.

Kimyasal ismi (MDMA / Methylen-Dioxy-Methyl-Amphetamin) olan maddeye denir.

 • MDMA, merkezi olarak uyarıcı ve empati geliştirici bir sarhoş edici olarak kullanılan amfetamin grubundan aktif bir maddedir. narkotik ve yasaklı maddeler grubuna dahildir.
 • MDMA, merkezi sinir sisteminde nörotransmitterlerin salınımını teşvik eder ve uyarıcı, öforik, anksiyete giderici ve disinhibe edici özelliklere sahiptir.
 • MDMA çok sayıda ciddi yan etkiye neden olabileceğinden kötüye kullanımı tavsiye edilmez.
 • MDMA kullanımı bazen yaşamı bile tehdit edebilir.

MDMA yasaklanmış bir narkotik uyuşturucudur (program d). Yasadışı olarak ithal edilmekte, üretilmekte ve ticareti yapılmaktadır.

Kimyasal

Yapısı ve özellikleri

MDMA (3,4-metilendioksimetamfetamin, C11H15NO2, Mr = 193.2 g/mol) resmi olarak metamfetamin ve feniletilaminin bir türevidir ve genellikle bir rasemat olarak uygulanır. Yapısal olarak halüsinojen meskalin ile ilişkilidir.

Bu madde ilk olarak 20. yüzyılın başında sentezlenmiştir. Alexander Shulgin ve David E. Nichols 1978 yılında ilk kez psikoaktif özelliklerini tanımlamıştır. MDMA 1980’lerin sonunda ve 1990’larda rave, house ve tekno partileriyle bağlantılı olarak popüler hale geldi.

Sentez

MDMA’ya yol açan farklı sentez yolları vardır. Aşağıda, safrolden metilamin ile başlayan MDMA sentezi gösterilmektedir. Metilamin yerine başka aminler kullanılırsa türevler oluşur. Piperonal da başlangıç malzemesi olarak kullanılabilir. Her ikisi de (safrol ve piperonal) İsviçre’deki öncü maddelere aittir.

Etkileri

MDMA uyarıcı, psikoaktif, disinhibe edici ve anksiyete giderici özelliklere sahiptir. Aşağıdaki üç E ile karakterize edilebilir: Enerji, Empati ve Öfori. Etkileri, diğer şeylerin yanı sıra, merkezi sinir sisteminde serotonin, dopamin ve noradrenalin nörotransmitterlerinin salınmasına ve nörotransmitter taşıyıcıları ve reseptörleri ile etkileşime dayanır. Yutulduktan sonra bir saat içinde başlar ve dört ila altı saat sürer. Yarılanma ömrü altı ila sekiz saat arasındadır.

Uygulama alanları

Tıbbi uygulamalar tartışılmaktadır. MDMA özellikle travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) için kullanılmaktadır.

İstismar

MDMA, özellikle parti ve kulüp uyuşturucusu olarak bir sarhoş edici olarak kötüye kullanılır.

Dozaj

Tabletler, eğer safsa, genellikle yaklaşık 80 ila 150 mg MDMA içerir.

Kontrendikasyonlar

Kötüye kullanım kesinlikle önerilmez. Kontrendikasyonlar şunları içerir:

 • Aşırı duyarlılık
 • Akıl hastalığı
 • İdrar retansiyonu
 • Kardiyak aritmiler, koroner kalp hastalığı, anjina pektoris, arteriyel tıkayıcı hastalık gibi kardiyovasküler hastalıklar
 • Epilepsi
 • Diğer akut veya kronik hastalıklar
 • Hamilelik ve emzirme
 • Çocuklar, ergenler
 • Yaşlı insanlar
 • Sempatomimetikler, antidepresanlar, SSRI’lar, MAO inhibitörleri, migren ilaçları, kalp ilaçları gibi diğer sarhoş edici maddelerin veya ilaçların eş zamanlı kullanımı.
 • Bu önlemler listesi kapsamlı değildir.

Etkileşimler

MDMA, katekol-O-metiltransferaz ve CYP2D6 gibi CYP450 izoenzimleri tarafından metabolize edilir. Farmakodinamik ve farmakokinetik etkileşimler için yüksek bir potansiyele sahiptir.

Yan etkiler

MDMA’nın çok sayıda potansiyel yan etkisi vardır ve kullanımı hayatı tehdit edici olabilir. Yan etkileri şunlardır:

 • Hızlı nabız, çarpıntı, yüksek tansiyon, terleme.
 • Vücut ısısında artış
 • Kafa karışıklığı, saldırganlık, depresyon
 • Genişlemiş göz bebekleri, nistagmus
 • Ağız kuruluğu
 • Yürüyüş bozuklukları
 • Diş gıcırdatma
 • Yoksunluk belirtileri, depresif ruh hali
 • Yaralanmalar, kazalar
 • Bağımlılık, uzun vadeli etkiler
 • Ciddi yan etkiler arasında ani ölüm, vücudun aşırı ısınması (hipertermi), kasların hayati tehlike yaratacak şekilde erimesi, çoklu organ yetmezliği, karaciğer yetmezliği, kalp krizi, serotonin sendromu, psikozlar ve beyin ödemi yer almaktadır.

Son olarak, yasadışı ticareti yapılan tabletler safsızlık veya başka psikoaktif maddeler de içerebilir.

Facebook Yorumları