Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
  • Nefes vermeyi ifade eder. exspirare‘ e (latince) kelimesinden türemiştir. (Bkz; Ekspir-asyon)
  • Akciğerin yeniden rahatlama evresine geçerken ,içinde bulunan havayı dışarı verirken, nefes alma-verme kaslarının yardımını almasını ifade eder.
  • nefes vermeye yardımcı olan kas;
    musculus intercostales internus

Fizyoloji

Dinlenme koşulları altında, ekspirasyon büyük ölçüde pasif olarak akciğerlerin ve toraksın elastik geri yükleme kuvvetleri ve diyaframın gevşemesi yoluyla gerçekleşir. Zorlu ekspirasyon, solunum kaslarının, özellikle Musculi intercostales interni, Mm. intercostales intimi ve Mm. subcostales’in yanı sıra yardımcı solunum kaslarının (özellikle Musculus serratus posterior inferior) istemli yardımıyla da gerçekleşebilir.

Normal ekspirasyon sırasında, solunabilecek gazın sadece bir kısmı akciğerlerden boşaltılır. Akciğerlerde kalan gaz hacmine ekspirasyon sonu akciğer hacmi veya fonksiyonel rezidüel kapasite denir. Ekspiratuar rezerv hacmi, daha fazla eforla hala nefes verilebilen bir kısımdan ve rezidüel hacim olan nefes verilemeyen bir kısımdan oluşur.

Klinik

Obstrüktif akciğer hastalığında, hava yollarının daralması ve/veya tıkanması nedeniyle ekspirasyon zorlaşır. Bu da ekspirasyonun yavaşlamasına ve akciğerlerin aşırı şişmesine neden olur. Ekspirasyon sırasında hareket eden gaz hacimlerinin kantitatif ölçümü, akciğer fonksiyonu teşhisi çerçevesinde gerçekleşir (örn. spirometri sırasında).

Facebook Yorumları