Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Sinonim: Jointarticulationarticular surfaceGelenk.

Latincede articulatio, Yunancada árthron denir.

İki kemiğin bağlandığı noktaya denir. Eski Türkçeden gelen ek kelimesinden türemiştir (ekle- +Im ).

Kaynak: http://bme240.eng.uci.edu/students/07s/sblack/arthriticcartilagedamage-large.jpg
 • Eklem hastalığına Artropati, eklem iltihaplanmasına Artrit denir.
 • Eklemin operasyonla açılmasına Artrotomi (Sin: Arthr-o-tom-y, arthrotomie) denir.

  Kaynak: http://surgicaltechniques.jbjs.org/content/jbjsest/5/1/e1/F11.large.jpg
 • Eklemin vücuttan çıkarılmasına Artrektomi (Sin: Arthrec-tom-y, Arthrektomie) denir.
 • Eklemin cerrahi operasyonla değiştirilip tekrar düzenlenilmesine Artroplasti (Sin: Arthr-o-plasty, Arthroplastik)

  Kaynak: http://c8.alamy.com/comp/ADW4J4/traumatic-arthritis-of-the-left-knee-joint-with-total-knee-replacement-ADW4J4.jpg
 • Eklemin optik bir cihazla görüntülenmesi işlemine Artroskopi (Sin: Arthr-o-scopy, Arthroskopie) denir.
Kaynak: http://www.orthosurgeon.co.za/wp-content/uploads/2016/08/dr-peter-smith-knee-arthroscopy-1.jpg
 • Eklemden örnek almak için
  Kaynak: http://img.tfd.com/medical/Davis/Tabers/th/a45.jpg

  yapılan ponksiyon işlemine Artrosentez (Sin: Arthr-o-centesis, Arthrozentese) denir.

 • Ekleme kontrast madde verilerek yapılan görüntüleme işlemine Artrografi (Sin: Arthrography, Arthr-o-graphie) denir.

  Kaynak: https://www.radiology.wisc.edu/images/sections/msk/interventional/WristArthrography/image10002.jpg

Vücudumuzdaki eklemler:

 1. ARTİKULASYO TEMPOROMANDİBULARİS
 2. ARTİKÜLASYO ATLANTOOKSİPİTALİS
 3. ARTİKÜLASYO ATLANTOAKSİYALİS
 4. SİMFİZİS İNTERVERTEBRALİS
 5. ARTİKÜLASYO AKROMİYOKLAVİKULARİS
 6. ARTİKÜLASYO STERNOKLAVİKULARİS
 7. ARTİKULASYO SAKROİLYAKA
 8. ARTİKULASYO KOKSA
 9. ARTİKULASYO RADYOKARPALİS
 10. ARTİKULASYO GENUS
 11. SİNDESMOZ TİBYOFİBULARİS
 12. ARTİKULASYO TALOKRURALİS
Facebook Yorumları