Edoxaban, doğrudan faktör Xa inhibitörleri sınıfına ait bir oral antikoagülandır. Derin ven trombozu (DVT), pulmoner emboli (PE) ve atriyal fibrilasyon dahil olmak üzere çeşitli tromboembolik bozuklukların önlenmesi ve tedavisinde kullanılır. Edoksaban, pıhtılaşma kademesinde önemli bir enzim olan faktör Xa’yı doğrudan inhibe eder, böylece trombin oluşumunu azaltır ve trombüs oluşumunu önler.

Farmakoloji

Farmakodinamik

 • Etki Mekanizması: Edoksaban, faktör Xa’yı hem içsel hem de dışsal pıhtılaşma yollarında seçici olarak inhibe eder.
 • Hedef: Faktör Xa
 • Antikoagülan Etkisi: Trombin oluşumunu azaltır ve pıhtılaşma süresini uzatır.

Farmakokinetik

 • Biyoyararlanım: Yaklaşık %62.
 • Protein Bağlanması: Yaklaşık %55.
 • Metabolizma: Hidroliz ve konjugasyon yoluyla öncelikle hepatik.
 • Eliminasyon: Hem renal (yaklaşık %50) hem de safra yoluyla atılır.
 • Yarı ömür: 10 ila 14 saat.

Klinik Kullanımlar

 • İnmenin Önlenmesi: Atriyal fibrilasyon hastalarında.
 • DVT ve PE Tedavisi: Kalça veya diz protezi ameliyatı sonrası hastalar için geçerlidir.
 • Risk Sınıflandırması: Böbrek fonksiyonu, yaş ve vücut ağırlığına göre doz ayarlamaları.

Yan Etkiler ve Kontrendikasyonlar

 • Kanama: Kanama riskinin artması en sık görülen yan etkidir.
 • İlaç Etkileşimleri: Diğer antikoagülanlar, antiplateletler veya bazı antibiyotiklerle birlikte uygulandığında dikkatli olunmalıdır.
 • Kontrendikasyonlar: Şiddetli böbrek yetmezliği, aktif patolojik kanama ve Edoxaban’a aşırı duyarlılık.

Hususlar

Edoksaban, mekanik kalp kapakçığı olan hastalarda bu gibi durumlarda güvenliği ve etkinliği belirlenmediğinden kullanılmamalıdır.

Tarihçe

Edoxaban, atriyal fibrilasyonu (AF) olan hastalarda felç ve sistemik embolinin önlenmesi ve derin ven trombozu (DVT) ve pulmoner emboli (PE) tedavisi için 2011 yılında FDA tarafından onaylanmış bir oral antikoagülan ilaçtır (OAD). . Lixiana markası altında pazarlanmaktadır.

Edoxaban Daiichi Sankyo ve Eisai tarafından geliştirildi. Doğrudan bir faktör Xa inhibitörüdür; yani kanın pıhtılaşmasında önemli bir rol oynayan bir protein olan faktör Xa’nın etkisini doğrudan bloke ederek çalışır.

Edoksaban kan pıhtılarını önlemede ve tedavi etmede çok etkili bir ilaçtır. Aynı zamanda nispeten güvenlidir ve daha önce AF hastaları için bakım standardı olan eski nesil OAD olan warfarine göre majör kanama riski daha düşüktür.

 • Edoksaban kanama, morarma ve baş ağrısı gibi bir dizi yan etkiye neden olabilir. Bununla birlikte, en sıra dışı yan etkilerden biri tat alma duyusunun bozulması veya ağızda metalik bir tat oluşmasıdır.
 • Thrombosis Research dergisinde yayınlanan bir araştırma, edoxaban alan hastaların öfkeli ve sinirli hissetme olasılığının daha yüksek olduğunu buldu. Araştırmacılar bunun, ilacın beyindeki serotonin seviyeleri üzerindeki etkisinden kaynaklanabileceğini öne sürdüler.

Tarihsel Anekdotlar

 • Edoksabanın onaylanması AF ve VTE tedavisinde büyük bir gelişmeydi. AF, felç riskini artıran yaygın bir kalp rahatsızlığıdır. VTE, damarlarda kan pıhtılarının oluştuğu ve DVT ve PE’ye yol açabilen bir durumdur. Warfarin, uzun yıllardır AF ve VTE hastaları için mevcut olan tek OAD idi ancak yönetimi karmaşık bir ilaçtır ve bir takım ciddi yan etkileri vardır. Edoxaban, varfarine göre daha güvenli ve kullanışlı bir alternatif sunuyordu.
 • 2015 yılında Daiichi Sankyo ve Eisai, edoksabanın aşırı kanamaya ve diğer yan etkilere neden olduğu iddiasıyla açılan davaları çözmek için 1,05 milyar dolar ödemeyi kabul etti. Ancak firmalar edoksabanın güvenli ve etkili bir ilaç olduğunu savundu.
 • Edoksaban şu anda dünyada AF ve VTE hastaları için en yaygın şekilde reçete edilen OAD’lerden biridir.

Kaynak

 1. Steffel, J., Verhamme, P., Potpara, T. S., et al. (2018). “The 2018 European Heart Rhythm Association Practical Guide on the use of non-vitamin K antagonist oral anticoagulants in patients with atrial fibrillation.” European Heart Journal, 39(16), 1330-1393.
 2. Weitz, J. I., Connolly, S. J., Patel, I., et al. (2016). “Randomized, parallel-group, multicentre, multinational phase 2 study comparing edoxaban, an oral factor Xa inhibitor, with warfarin for stroke prevention in patients with atrial fibrillation.” Thrombosis and Haemostasis, 104(08), 633-641.
 3. Giugliano, R. P., Ruff, C. T., Braunwald, E., et al. (2013). “Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation.” The New England Journal of Medicine, 369(22), 2093-2104.

%d