Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Sinonim:  Etest, Epsilometer test

  • Mantar veya bakterilerin katı besiyerinde difüzyon yoluyla MİK (minimum inhibitör konsantrasyon) değerlerinin saptanmasına olanak sağlayan yöntemdir.
  • E-test yönteminde test edilecek bakteri 0.5 McFarland yoğunluğa getirilip MuellerHinton agar yüzeyine steril bir eküvyonla yayılır. Takiben agar yüzeyine, belli bir antibiyotik gradienti içeren E-test şeritleri yerleştirilir. Plaklar 18-24 saat süreyle 35°C’de inkübe edilip MİK değeri belirlenir. MİK değeri şerit etrafında oluşan inhibisyon elipsinin şerit üzerindeki ölçekle kesiştiği noktadır.
Facebook Yorumları