Tahmini okuma süresi: 3 dakika

Esas olarak dürtü kontrolü eksikliği ile karakterize edilen bir kişilik bozukluğudur. Bu, sonuçları dikkate almadan çatışmaya karşı artan istekliliğe yol açar. Bu kişilik bozukluğunun iki tezahürü arasında bir ayrım yapılır:

 1. Birincisi, çatışmaya istekli olma ve dürtü kontrol bozukluğunun ön planda olduğu dürtüsel bir tip. İkincisi, ICD-10’a göre çok sayıda başka semptomun da mevcut olması gereken borderline tipi.
 2. İkinci bozukluğun klinik önemi ve karmaşıklığı nedeniyle, bu bölüm duygusal olarak dengesiz kişilik bozukluğuna odaklanmaktadır.

Borderline, ‘Sınır çizgisi’ terimi, hem psikotik (ör., Sanrı) hem de nevrotik (ör. Duygulanım bozuklukları, korkular) yönleri içeren çok sayıda semptomla karakterize edilir. Hastaların yaşamlarına bir öz imaj bozukluğu, kronik bir boşluk hissi ve değişken ilişkiler eşlik eder. Yatarak tedavi, genellikle kendine zarar veren kendine zarar verme davranışının, kendine zarar verme (‘çatlaklar’) ve intihar eylemlerinin sonucudur. Multimodal terapi kavramı, antidepresanlar ve antipsikotikler tarafından desteklenen psikoterapi kavramlarına dayanmaktadır. Linehan’a göre diyalektik-davranışçı terapi özellikle sıkça kullanılmaktadır.

Epidemiyoloji

 • Yaş
  • Genellikle ergenlik döneminde başlar
  • 20-30 yaşlarında ilk tedavi
  • Yaklaşık 27 yılda zirve
 • Cinsiyet: ♀ > ♂

Nedenleri

Duygusal olarak dengesiz kişiliğiyle borderline türünde, çok faktörlü bir olay varsayılabilir

 • Dış faktörler: Çocuklukta travmatik olaylar (cinsel istismar, fiziksel şiddet) hastaların neredeyse almost’ünde görülür.
 • Genetik faktörler; İkiz çalışmalar genetik bir bileşenin kanıtını sağlar
 • Nörobiyolojik Yönler; Endojen opioid ve dopamin aracılı ödül sisteminin bozulması tartışılır.

Sınıflandırma

ICD-10: Duygusal olarak dengesiz kişilik bozukluğu için tanı kriterleri;

 • Kişilik bozukluğunun genel tanı kriterleri mevcut olmalı
 • Duygusal olarak dengesiz bir kişilik bozukluğunu (hem dürtüsel hem de sınır tipi) teşhis etmek için, belirtilen beş kriterden üçünün geçerli olması gerekir
  1. Beklenmedik şekilde ve sonuçlarını dikkate almadan açık bir şekilde hareket etme eğilimi
  2. Özellikle dürtüsel eylemler engellendiğinde veya kınandığında başkalarıyla tartışmaya ve çatışmaya açık bir eğilim
  3. Patlayıcı davranışları kontrol edememe ile birlikte öfke veya şiddet patlamaları eğilimi
  4. Hemen ödüllendirilmeyen eylemleri sürdürmede zorluk
  5. Tutarsız ve kaprisli ruh hali
 • Bir sınır tipinin teşhisi için, bahsedilen beş kriterden ikisi de geçerli olmalıdır
  1. Kendi kimliğiniz, kendi imajınız, hedefleriniz ve “iç tercihleriniz” ile ilgili rahatsızlıklar ve belirsizlikler
  2. Yoğun ancak istikrarsız ilişkilere girme eğilimi, genellikle duygusal krizlerle sonuçlanır
  3. Terk edilmekten kaçınmak için aşırı çaba
  4. Tekrarlanan tehditler veya kendine zarar verme eylemleri
  5. Kalıcı boşluk hissi
 • Hem dürtüsel tipte hem de borderline tipinde, çatışmaya ve dürtü kontrol bozukluğuna isteklilik vardır, ancak bir borderline bozukluğunu teşhis etmek için ek anormalliklerin kanıtlanması gerekir!

Klinik

Borderline bozukluğun klinik tablosu oldukça karmaşıktır. “Sınırda” terimi, bozukluğun eskiden nevrotik (ör., Dönüşüm, anksiyete, obsesif-kompulsif bozukluk) ve psikotik bozukluklar (ör. Şizofreni) arasında sınıflandırılmış olmasından kaynaklanmaktadır.

Polisemptomatik

 • Dürtü kontrol bozukluğu: Hastalar, yalnızca kısa vadeli, dürtüsel eylemlerle çözebilecekleri rahatsız edici gerilim durumları yaşarlar. Bu, yüksek riskli davranış, aşırı yeme, aşırı alkol, mesleki eğitimi bırakma, özel ilişkiler ve terapide ortaya çıkar.
 • Kendi kendine zarar verme davranışı
  • Tipik yaralanma modelleri
   • “Çizikler”
   • Sigara yanıkları
  • sebep
   • Eylem genellikle kendisini “hissetmek” ve rahatlatmak için yapılır.
   • Kendine zarar verme, bağımlılığa benzer öforik tekmelere yol açar
   • Yaygın olmayan: Kendine zarar vermeye yol açan dürtüsel kendinden nefret
 • İntihar
 • Derealizasyon
 • davranmak
 • Artan etkiler
 • Duygusal istikrarsızlık
 • Politoksikmani
 • Öz imaj ve kimliğe ilişkin belirsizlikler

Komorbiditeler

 • Anksiyete bozuklukları
 • Obsesif kompulsif bozukluk
 • Depresif dönemler
 • Anoreksi, bulimia
 • Disosiyatif bozukluklar

Tedavi

Psikoterapi prosedürleri

Diyalektik davranışçı terapi

Bilişsel davranışçı terapiye dayalı olarak, Marsha Linehan‘ın diyalektik-davranışçı terapisi, borderline tipi duygusal olarak dengesiz kişilik bozukluklarının tedavisi için özel olarak geliştirilmiştir. Terapi, bireysel ve grup terapilerinde gerçekleştirilebilir; bu nedenle, terapistin yeterli psikoterapiyi garanti edebilmek için hastanın problemini anlamak ve takdir etmek için bir strateji geliştirmesi büyük önem taşır.

Diyalektik davranışçı terapinin 5 özelliği

 1. İç farkındalık
 2. Duyguların bilinçli kullanımı
 3. Öz değer
 4. Stres toleransı
 5. Kişilerarası becerileri

Young’a göre şema terapi

İnsanlar yaşamlarında, temel psikolojik ihtiyaçlarını karşılamaya hizmet eden, ancak aynı zamanda davranışlarını da kontrol eden belirli temel planları öğrenirler. Olumsuz çocukluk deneyimleri, kasıtlı olarak erişilmesi zor olan ve daha sonra öncelikle kişilik bozukluklarından sorumlu olan şemalara yol açar. Young’a göre şema terapi, bu yanlış geliştirilmiş (uyumsuz) şemaları terapötik olarak etkisiz hale getirmeye çalışır.

Şema terapinin özellikleri

 • Çeşitli terapötik kavramların kombinasyonu (bilişsel davranışçı terapi, psikodinamik terapi, gestalt terapisi dahil)
 • Terapist, hastaya karşı özellikle empatik olmalıdır
 • Yeniden ebeveynlik

İlaç tedavisi

 • Antipsikotikler: Özellikle sanrısal semptomlar için
 • Antidepresanlar: Özellikle depresif ruh halleri, anksiyete ve obsesif-kompulsif bozukluklar için SSRI’ları tercih eder
 • Bağımlılık potansiyeli nedeniyle benzodiazepin uygulamasından kaçınılmalıdır!
Facebook Yorumları