Tahmini okuma süresi: 2 dakika

İletişim kurarken, ilişkiler geliştirirken, çevremizdeki insanlara dair anlayışımızı pekiştirmek için… Çoğu insan sosyal dünyalarını izlerken sıklıkla empati  kurarlar.

Monash University’den araştırmacılar; diğerlerinin hislerine karşı duygusal tepkiler veren insanların, bu hislere karşı rasyonel tepkiler veren insanlarınkine kıyasla beyinlerinde fiziksel farklılık olduğu bulgusuna ulaştı.

NeuroImage ‘da yayımlanan çalışma, beyindeki gri madde yoğunluğu temelinde bilişsel ve duygusal empatiarasında korelasyonlar saptadı. Çalışmada beyninin belli kısımlarında daha fazla beyin hücresine sahip insanların farklı empati türlerinde daha iyi olup olmadıklarına bakıldı.

Araştırmanın yürütücülerinden Robert Eres:

“Duygusal empatisi yüksek olan insanların, genellikle; korku filmi izlerken biraz daha ürkek olduklarını ya dahüzünlü bir sahnede ağlamaya başladıklarını gördük. Bilişsel empatisi yüksek olan insanlar ise daharasyoneller diyor.

Araştırmacılar; 176 katılımcının, bilişsel empati düzeylerini duygusal empati düzeyleriyle karşılaştıran testlerdeki skorlarını; gri madde yoğunluğu ölçeğinde değerlendirmek için voksel-temelli morfometri (VBM) kullandılar.

Sonuçlar; duygusal empati düzeyini ölçen testlerde yüksek skora sahip insanların insulalarında (beynin sağ orta kısmında bulunan bölge) gri madde yoğunluğunun daha fazla olduğunu gösterdi. Bilişsel empatide yüksek skora sahip insanlarda ise korpus kollasum (beynin iki lobunu birbirine bağlar–en.corpus callosum) üzerindeki bölge olan orta-singülat korteksteki yoğunluğun daha fazla olduğu görüldü.

Birlikte ele alındığında, bu sonuçlar; duygusal ve bilişsel empatinin beyin morfometrisinde farklı ifade edildiğini göstererek ve aynı zamanda da empatinin farklı nöral ve yapısal korelasyon ile ifade edildiğine dair yakınsak deliller sağlayarak, empatinin çoklu-bileşen bir yapıda olduğuna dair doğrulama sunuyor.

Bulgular; bazı empati türlerinin eğitim yoluyla artırılıp artırılmayacağı konusunda ya da insanların yeterince empati kurmadıklarında empati kurma kapasitelerini kaybedip kaybetmeyeceğine dair daha fazla soruyu ortaya çıkarıyor. Çünkü eğer insanlar empati kurma konusunda kendilerini eğitirseler, beyindeki empatiden sorumlu bölgeler daha da genişleyebilir ve yeterince empati kurmadıklarında da empati kurma kapasitesini kaybedebilir.

Robert Eres; ileride, insanların empati ilişkili görevlerde kendilerini eğitmelerinin beynin ilgili yapılarında bir değişime sebep olup olmadığını ve beynin empatiyle ilgili yapılarında –örneğin; felç gibi bir durumda– oluşacak hasarın empati kaybına sebep olup olmayacağını araştıracaklarını söylüyor.


Araştırma Referansı: Robert Eres, Jean Decety, Winnifred R. Louis, Pascal Molenberghs.Individual differences in local gray matter density are associated with differences in affective and cognitive empathy. NeuroImage, 2015; 117: 305 DOI: 10.1016/j.neuroimage.2015.05.038
Kaynak: Monash University, “Emotional brains ‘physically different’ to rational ones”, http://monash.edu/news/show/emotional-brains-physically-different-to-rational-ones

 

Facebook Yorumları