Dupilumab, özellikle alerjik hastalıklarla ilişkili olarak belirli iltihaplı durumların tedavisinde kullanılan bir ilaçtır. Vücutta bağışıklık tepkisine dahil olan spesifik proteinleri bloke ederek çalışan monoklonal bir antikordur.

Dupilumab, 2017 yılında ABD ve AB’de ve 2019 yılında enjeksiyonluk çözelti (Dupixent®) olarak onaylanmıştır.

Endikasyonları

Son yıllarda Dupilumab tıp alanında yenilikçi bir terapötik çözüm olarak ortaya çıkmıştır. ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanan bu ilaç, öncelikle çeşitli inflamatuar durumlarla mücadele etmek için tasarlanmıştır. Bu yazıda Dupilumab için FDA onaylı endikasyonları inceleyeceğiz: atopik dermatit, astım ve nazal polipozlu kronik rinosinüzit.

Atopik Dermatit: Kronik Bir Cilt Durumu

Atopik dermatit, kızarıklık, kaşıntı ve egzama benzeri döküntü gibi semptomlarla kendini gösteren kronik inflamatuar bir cilt hastalığıdır. Bu zayıflatıcı durum, bundan muzdarip olanların yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebilir.

Dupilumab’ın Rolü
Dupilumab, orta ila şiddetli atopik dermatit tedavisinde çığır açan bir ilaç olarak duruyor. İlaç, semptomları azaltmada önemli bir etkinlik göstererek, bu durumla mücadele eden hastalar için yeni bir yaşam süresi sunuyor.

Astım: Dupilumab ile Daha Kolay Nefes Almak

Astım, hastaların yaşamlarını önemli ölçüde etkileyebilecek başka bir kronik durumdur. Bu durum sıklıkla semptomları kontrol altında tutmak için birden fazla ilacın kullanılmasını gerektirir. Buna rağmen bazı hastalar yetersiz kontrol edilen astımla mücadeleye devam ediyor.

Ek Bakım Tedavisi Olarak Dupilumab
Diğer tedavilere rağmen kontrol edilemeyen orta ila şiddetli astımı olanlar için Dupilumab ek bir idame tedavisi olarak onaylandı. Uygulanması, astım semptomlarının daha etkili bir şekilde yönetilmesini sağlayarak hastaların refahını artırdı.

Nazal Polipozisli Kronik Rinosinüzit: Görüşte Rahatlama

Nazal polipozisli kronik rinosinüzit, nazal poliplerin varlığı ile birlikte nazal pasajların uzun süreli inflamasyonu ile karakterizedir. Bu belirtiler nefes almayı zorlaştırabilir ve kişinin koku alma duyusunu etkileyebilir.

Dupilumabın Etkisi
Bu ilaç, bu özel durumun tedavisi için de FDA onayı aldı. Dupilumab, inflamasyonun temel nedenlerini hedef alarak, nazal polipozisli kronik rinosinüzit için yeni bir tedavi yaklaşımı sunarak hastalara semptomların hafifletilmesini sağlar.

Eylem Mekanizması

Enflamatuar Proteinleri Hedeflemek
Dupilumab, inflamatuar yanıtta yer alan iki anahtar proteini inhibe ederek çalışır: interlökin-4 (IL-4) ve interlökin-13 (IL-13). Bu proteinlerin alerjik hastalıkların patogenezinde kritik bir rol oynadığına inanılmaktadır.

Enflamatuar Döngüyü Kırmak
Dupilumab, IL-4 ve IL-13’ü hedef alarak, tedavi ettiği hastalıkların semptomlarına katkıda bulunan iltihaplanma döngüsünü esasen bozar. Bu yenilikçi yaklaşım, semptomların daha etkili bir şekilde kontrol edilmesini sağlar ve bu zayıflatıcı koşullarla boğuşan hastaların yaşam kalitesini artırır.

Farmakodinamik: Dupilumab Nasıl Çalışır?

Sitokinleri Hedeflemek
Dupilumab, alerjik ve inflamatuar yanıtlarda rol oynayan iki önemli interlökini inhibe ederek etki gösterir: IL-4 ve IL-13. İlaç, bu sitokinleri nötralize ederek aşağı yöndeki sinyal yollarını modüle eder, böylece inflamasyonu azaltır.

Klinik Etkinlik
Dupilumab’ın atopik dermatit, astım ve nazal polipozlu kronik rinosinüzit gibi durumların tedavisindeki klinik etkinliği iyi bilinmektedir. Spesifik sitokinleri seçici olarak hedefleme yeteneği, onu Th2 baskın inflamasyonla karakterize edilen hastalıklar için sağlam bir tedavi seçeneği haline getirir.

Farmakokinetik: Vücuttaki Dupilumab

Emilim ve Dağıtım
Dupilumab genellikle deri altı enjeksiyon yoluyla uygulanır. Uygulamadan sonra yavaş yavaş sistemik dolaşıma emilir ve yaklaşık bir hafta içinde en yüksek plazma konsantrasyonlarına ulaşır.

Metabolizma ve Eliminasyon
Monoklonal bir antikor olan Dupilumab, öncelikle karaciğer yerine proteolitik yollardan metabolize edilir. Yarı ömrü yaklaşık iki ila üç haftadır ve her iki ila dört haftada bir doz rejimine izin verir. Esas olarak retiküloendotelyal sistem yoluyla ve minimal olarak renal atılım yoluyla elimine edilir.

Dozaj Rejimleri
Dupilumab’ın doz rejimi, tedavi edilen spesifik duruma bağlı olarak değişir. Tipik olarak, her iki ila dört haftada bir deri altı enjeksiyon olarak uygulanır. Kesin doz ve sıklık sağlık profesyonelleri tarafından belirlenir.

Dupilumab Nasıl Uygulanır?

Derialtı enjeksyonu
Dupilumab tipik olarak deri altı enjeksiyon yoluyla uygulanır. Deri altı tabaka derinin bir parçasıdır ve bu enjeksiyon şekli, ilacın kan dolaşımına yavaş yavaş salınmasını sağlar.

Özelleştirilmiş Tedavi Planları
Bu enjeksiyonların sıklığı, tedavi edilen spesifik duruma bağlı olarak değişebilir. Genel olarak Dupilumab iki haftada bir veya dört haftada bir uygulanır. Optimum tedavi sonuçlarını sağlamak için kesin dozaj rejimi her zaman bir sağlık uzmanı tarafından belirlenmelidir.

Yan Etkiler:

Yaygın Yan Etkiler

Enjeksiyon Bölgesi Reaksiyonları
Dupilumab’ın en sık görülen yan etkilerinden biri enjeksiyon bölgesinde reaksiyondur. Hastalar ilacın enjekte edildiği yerde kızarıklık, şişme veya kaşıntı yaşayabilir.

Konjonktivit (Pembe Göz)
Bir diğer yaygın yan etki ise genellikle pembe göz olarak adlandırılan konjonktivittir. Bu durum kırmızı, kaşıntılı gözler olarak kendini gösterir ve ek tedavi gerektirebilir.

Uçuk
Hastalarda ayrıca ağız veya dudak çevresinde küçük, sıvı dolu lezyonlar olan uçuklar da gelişebilir. Genellikle hafif olsa da bunlar göz ardı edilmemelidir.

Ciddi Yan Etkiler

Alerjik reaksiyonlar
Nadir de olsa bazı hastalarda Dupilumab’a karşı ciddi alerjik reaksiyonlar görülebilir. Semptomlar döküntü, kaşıntı ve hatta nefes almada zorluk içerebilir.

Artan Enfeksiyon Riski
Ek olarak, Dupilumab kullanırken enfeksiyonların artma riski de vardır, ancak bu daha az yaygındır. Sık enfeksiyon öyküsü olanlar bu potansiyel riski sağlık uzmanlarıyla tartışmalıdır.

Kişiselleştirilmiş Tedavi ve İzleme
Yan etkilerin çeşitliliği göz önüne alındığında, Dupilumab’ın bir tedavi seçeneği olarak uygunluğunu belirlemek için bir sağlık uzmanına danışmak önemlidir. Doktorlar tipik olarak potansiyel faydaları yan etki risklerine karşı tartacak ve tedaviyi buna göre ayarlayacaktır. Yan etkilerin sürekli izlenmesi tavsiye edilir.

Tarih

Dupixent markasıyla da bilinen Dupilumab, atopik dermatit (egzama), astım, nazal polipozlu kronik rinosinüzit, eozinofilik özofajit ve prurigo nodularis dahil olmak üzere çeşitli kronik inflamatuar hastalıkları tedavi etmek için kullanılan biyolojik bir ilaçtır.

Dupilumab, Regeneron Pharmaceuticals ve Sanofi Genzyme tarafından geliştirildi. İlk kez 2017 yılında ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından orta-şiddetli atopik dermatit tedavisi için onaylandı. 2018 yılında FDA astım tedavisi için dupilumab’ı onayladı. Dupilumab artık dünya çapında 60’tan fazla ülkede çeşitli kronik inflamatuar hastalıkların tedavisi için onaylanmıştır.

Dupilumab, interlökin-4 (IL-4) reseptör alfa alt ünitesini bloke ederek çalışır. IL-4, birçok kronik inflamatuar hastalığın gelişiminde ve ilerlemesinde anahtar rol oynayan bir sitokindir. Dupilumab, IL-4 reseptörünü bloke ederek inflamasyonu azaltmaya ve semptomları iyileştirmeye yardımcı olabilir.

Dupilumab’ın çeşitli kronik inflamatuar hastalıkların tedavisinde klinik çalışmalarda etkili olduğu gösterilmiştir. Atopik dermatite yönelik klinik çalışmalarda dupilumabın cilt temizliğini iyileştirdiği ve kaşıntıyı azalttığı gösterilmiştir. Astım için yapılan klinik çalışmalarda dupilumabın akciğer fonksiyonunu iyileştirdiği ve astım ataklarının sıklığını azalttığı gösterilmiştir.

Dupilumab, kronik inflamatuar hastalıkların tedavisinde büyük bir gelişmedir. Atopik dermatit, eozinofilik özofajit ve prurigo nodularis tedavisi için onaylanan ilk biyolojik ilaçtır. Dupilumab’ın ayrıca astım ve nazal polipozisli kronik rinosinüzit tedavisinde de etkili olduğu gösterilmiştir.

Dupilumab, kronik inflamatuar hastalıkları olan kişilerin yaşamlarını iyileştirmeye yardımcı olabilecek güvenli ve etkili bir ilaçtır.

Kaynak:

  1. Thaçi, D., Simpson, E. L., Beck, L. A., Bieber, T., Blauvelt, A., Papp, K., … & Worm, M. (2016). Efficacy and safety of dupilumab in adults with moderate-to-severe atopic dermatitis inadequately controlled by topical treatments: a randomised, placebo-controlled, dose-ranging phase 2b trial. The Lancet, 387(10013), 40-52.
  2. Castro, M., Corren, J., Pavord, I. D., Maspero, J., Wenzel, S., Rabe, K. F., … & Deniz, Y. (2018). Dupilumab efficacy and safety in moderate-to-severe uncontrolled asthma. New England Journal of Medicine, 378(26), 2486-2496.
  3. Bachert, C., Mannent, L., Naclerio, R. M., Mullol, J., Ferguson, B. J., Gevaert, P., … & Pirozzi, G. (2016). Effect of subcutaneous dupilumab on nasal polyp burden in patients with chronic sinusitis and nasal polyposis: a randomized clinical trial. JAMA, 315(5), 469-479.
  4. FDA Drug Label Information for Dupilumab: https://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2019/761055s013lbl.pdf
%d blogcu bunu beğendi: