Tahmini okuma süresi: 3 dakika

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Anatomi

 • Torasik kanal, karında eşleşmemiş bir Cisterna chyli olarak başlar (10. torasik vertebral vücut ile 2. lomber vertebra arasında) ve diyaframın hiatus aortundan göğüs boşluğuna doğru uzanır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • Cysterna chyli ve torasik kanalın lenfleri süt gibidir (rengi beyazdır), çünkü gastrointestinal sistemden yağ taşırlar.
 • Torasik kanal, göğüs boşluğunun orta seviyesinde aortun sağından kraniyal yöne doğru uzanır. Dördüncü torasik omur, trakea bölünmesi seviyesinde, genellikle sağ plevranın yanında dolaşım sistemine katılır, böylece torasik kanal yaralanırsa lenf plevral boşluğa akabilir (şilotoraks). Üst mediastende yemek borusuna dorsal olarak konumlanır.
 • Üst göğüs açıklığı seviyesinde sol merkezi lenfatik boşluğa çekilir. Burada dorsal taraftan sol ven açısına, dış juguler vene akar, internal juguler vene ve subklavyen venle temas eder. Nadiren sağ (% 1) veya her iki (% 4) damar açısına akar. Ven ağızına geçişte bir kapak ile sistemler ayrılır, böylece lenfatik sisteme kan giremez.
 • Göğüs kanalının seyri kısa mesafeler için uzunluğu iki katına çıkarılabilir ve yaklaşık kırk santimetre uzunluğundadır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Dalları

Süt göğsü kanalı vücudun tüm alt tarafının yanı sıra sol, üst yarısının lenfine yol açar. Ana girişleri şunlardır:

 • Truncus lumbalis dexter et sinister: Sağ ve sol alt ekstremitenin lenfinin yanı sıra pelvik vissera, sol pelvik duvar, karın duvarı ve sırtın bölümlerini yönlendirirler.
 • Truncus intestinalis: karın organlarının lenfine rehberlik eder.
 • Truncus bronchomediastinalis sinister: Sağ veya sol göğüs boşluğunun organlarının lenfini içerir.
 • Truncus subclavius ​​sinister: Lenfayı sol üst ekstremiteden, sol göğüsten ve arka duvardan süt göğüs kanalına yönlendirir.
 • Truncus jugularis sinister: Baş ve boynun sol yarısının lenfleri torasik kanala ulaşır.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Varyant anatomi

Torasik kanal, popülasyonun ~%40’ında (aralık %30-50) varyanta sahiptir:

 • çift torasik kanal (yani çoklu kanallar) (~%20)
 • anormal sonlanma: sol internal juguler ven, sol eksternal juguler ven, azigos ven, brakiyosefalik ven veya sol subklavyen ven
 • tipik bir seyirle (~%20) tek bir kanaldan birden fazla terminal kanalı
 • sağ internal juguler vende sonlanmak üzere sağda devam eder

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

İlgili klinik patoloji

Torasik kanal patolojisi nadirdir ancak şunları içerir:

 • şilotoraks
 • torasik kanal lenfoseli
 • torasik kanalın santral venöz kateter kanülasyonu (nadir)
Facebook Yorumları