Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
  • Doz orantılılık farmakokinetikte kullanılan bir terimdir.
  • Bir ilacın dozu ile EAA (eğrinin altındaki alan) arasında doğrusal bir ilişki olduğu gerçeğini ifade eder.
    • Dolayısıyla buna göre doz ve plazma konsantrasyonu, maksimum plazma konsantrasyonu ve biyoyararlanım arasında.
    • Doz orantılılığı, lineer farmakokinetikte birçok farmakokinetik hesaplama için bir ön koşuldur. Örneğin, doz iki katına çıkarsa, EAA da iki katına çıkar.
  • Doz orantılılığı yoksa lineer olmayan farmakokinetik olarak adlandırılır.
Facebook Yorumları