Tahmini okuma süresi: 2 dakika

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Sinonim: ekskavasyon rektouterin

Uterus arka duvarı ile rektum ön duvarı arasında kalan boşluk. (Bkz; ekskavasyon)  (Bkz; rekt-o-uter-in)

 • Adını iskoçyalı anatomist Dr. James Douglas (1675–1742)’den almıştır.

Anatomi

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

 • Douglas boşluğu aşağıdaki yapılarla sınırlandırılmıştır:
  • Ventral: uterusun dorsal duvarından ve posterior vajinal kubbeye
  • Dorsal: rektumun ventral duvarından
  • Kaudal: plicae rectouterinae‘den
 • Erkeklerde Douglas boşluğuna karşılık gelen periton depresyonuna excavatio rectovesicalis denir.

This content is available to members only. Please login or register to view this area.

Klinik

 • Önemi, karın boşluğunda serbest sıvı birikimlerinin (örneğin kanama) tespit edilebildiği en derin intraperitoneal boşluktur. Transvajinal olarak veya karın duvarından delinebilir.
 • Douglas ponksiyonu ayrıca peritonitteki mikropları belirlemek ve karın boşluğunun kötü huylu hastalıklarının (periton karsinozu) sitodiagnozu için kullanılır.
 • Apandisit varsa dijital rektal muayene sırasında Douglas ağrısı tetiklenebilir.
Facebook Yorumları