Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Latincedeki doceō (“Ben öğretirim”) —>  doctor (“öğretmen”) —> Anglo-Norman doctour —> İngilizcede doctor (“bir konuda uzman, otorite”).

Tıp mesleğinin bir üyesi; hastaları veya yaralıları iyileştirmek için eğitilmiş ve ruhsatlandırılmış kimse. Nihai sınav ve yeterlilik, bir doktora derecesi verebilmiş olan.

Türkiyede doktor maaşları

Doktorlar 2021 yılında 10 bin 126 TL alırken, 2022 yılında yüzde 5’lik zamla 10 bin 632 TL maaş almaya başladı. Yüzde 22.48’lik enflasyon farkı da eklenince bir doktorun 2022 yılı maaşı 13.022 TL’ye çıktı.

Ülkede yaklaşık 32 bin doktor var. En yüksek maaş alanlar kalp uzmanları, gastroenterologlar, beyin cerrahları ve radyologlar. Araştırmaya göre; ortopedistler 443 bin, kardiyologlar 410 bin, dermatologlar 381 bin, gastroentrologlar 380 bin, radyologlar ise 375 bin dolar ile yıllık gelir seviyesi en yüksek olan 5 uzmanlık alanını oluşturuyor.

Mesleki yüksek öğrenim mezunu olmayan aile sağlığı elemanına tavan ücretin %41,85’i mesleki yüksek öğrenim mezunu aile sağlığı elemanına tavan ücretin %49,15’i tutarında ödeme yapılır.

Tıp Fakültesi öğrencileri maaş almaz. Sadece Tıp Fakültesi son sınıf öğrencileri olan İntern Doktorlara asgari ücretin 3’de 1’i tutarında bir ödeme yapılır.

. 2021 yılına girmeden önce devlet kabinesi tarafından belirlenen meslek zamları doktorların da maaşlarına zam gelmesini sağlamıştır. Zamlı doktor maaşları 2021 yılında statüye göre değişkenlik göstermekle birlikte, kamuda çalışan en düşük doktor maaşı 6.000 TL civarında belirlenmiştir.

Facebook Yorumları