Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

dys (“Işlevsiz, bozulmuş”) + arthr (“Eklem, vokal artikülasyon”) + -a (“Isimler oluşturmak için kullanılır”) –> dysarthria; Sesi konuşmaya dönüştüren yapıların biçim veya işlevindeki bozulma nedeniyle sözcükleri ifade etmede güçlük;

  • Dizartri, MSS’ye veya kraniyal sinirlere verilen hasarla tetiklenen çeşitli motor konuşma bozuklukları için kullanılan toplu bir terimdir.
    • Asetilkolin reseptörlerine karşı bir otoimmün yanıtla ortaya çıkan miyastenia gravis’in ilk gösterge semptomlarından biri.
  • Konuşma hareketleri yapamamanın tamamen yetersizliğine anartri denir.

ICD10 kodu: R47.1

Facebook Yorumları