Tahmini okuma süresi: 3 dakika

dys (“Işlevsiz, bozulmuş”) + arthr (“Eklem, vokal artikülasyon”) + -a (“Isimler oluşturmak için kullanılır”) –> dysarthria; Sesi konuşmaya dönüştüren yapıların biçim veya işlevindeki bozulma nedeniyle sözcükleri ifade etmede güçlük;

 • Dizartri, MSS’ye veya kraniyal sinirlere verilen hasarla tetiklenen çeşitli motor konuşma bozuklukları için kullanılan toplu bir terimdir.
  • Asetilkolin reseptörlerine karşı bir otoimmün yanıtla ortaya çıkan miyastenia gravis’in ilk gösterge semptomlarından biri.
 • Konuşma hareketleri yapamamanın tamamen yetersizliğine anartri denir.

ICD10 kodu: R47.1

Dizartri ne tür bir hastalıktır?

Dizartri, beyin hasarı nedeniyle zayıf kaslara sahip olduğunuzda ortaya çıkar. Bu bir motor konuşma bozukluğudur ve hafif veya şiddetli olabilir. Dizartri diğer konuşma ve dil sorunlarıyla birlikte ortaya çıkabilir. Apraksi adı verilen, kaslarınızı hareket ettirmek için beyninizden kaslarınıza mesaj göndermede sorun yaşayabilirsiniz.

Dizartri aniden ortaya çıkabilir mi?

Beyin hasarından veya sinir sistemini etkileyen bazı durumlarda meydana gelen beyin değişikliklerinden veya yaşlanmaya bağlı olarak ortaya çıkabilir. Her yaştan insanı etkileyebilir. Dizartri aniden ortaya çıkarsa 112’yi arayın, felçten kaynaklanıyor olabilir.

Dizartri bir engellilik midir?

Dizartri gelişimsel bir engel olarak ortaya çıkabilir. Serebral palsi veya Parkinson hastalığı gibi nöromüsküler bir bozukluğun belirtisi olabilir. İnme, beyin hasarı veya beyin tümöründen de kaynaklanabilir.

Epidemiyoloji

Dizartri ne kadar yaygındır?

Araştırmacılar dizartrinin ne kadar yaygın olduğunu tam olarak bilmemektedir. Aşağıdakiler gibi belirli nörolojik rahatsızlıkları olan kişilerde daha yaygındır: Amyotrofik lateral skleroz (ALS), (Lou Gehrig hastalığı) olan kişilerin %30’unda dizartri vardır.

En sık hangi tip dizartri görülür?

Karışık dizartri

Amiyotrofik lateral sklerozda (ALS) görülen spastik-flask dizartri buna bir örnektir. Karışık dizartri en yaygın dizartri türüdür.

6 tip dizartri nedir?

Türleri

 • Spastik dizartri. Spastik dizartrisi olan kişilerde genel kas güçsüzlüğü ve anormal reflekslerin yanı sıra konuşma sorunları da olabilir.
 • Flasid dizartri. Flask dizartrinin ayırt edici özelliği sessiz harfleri telaffuz etmekte güçlük çekilmesidir.
 • Ataksik dizartri
 • Hipokinetik dizartri.
 • Hiperkinetik dizartri.
 • Karışık dizatri

Belirtiler

Dizartri kulağa nasıl geliyor?

Dizartri farklı insanları farklı şekillerde etkiler. Bazı insanlar seslerini mırıldanıyor ya da kelimeleri geveliyor gibi çıkarır. Bazıları burunlarının içinden konuşuyormuş gibi ses çıkarırken, diğerleri tıkanmış gibi ses çıkarır. Bazıları monoton konuşurken, diğerleri aşırı ses tonu değişiklikleri yapar.

Dizartri günlük yaşamı nasıl etkiler?
Dizartri, etkilenen bireylerin konuşurken güvenlerini kaybetmelerine neden olabilir. Sonuç olarak, sosyal etkileşimlerden kaçınabilir ve daha da izole olabilirsiniz. Ancak bunu yapmamaya çalışın. The Journal | Disability and Rehabilitation’da yayınlanan bir çalışma, “dizartrinin konuşanların hayatlarını olumsuz etkileyebileceğini” ortaya koymuştur.

Patofizyoloji

Dizartride beynin hangi bölümü hasar görür?

Dizartri aşağıdakilerin hasar görmesinden kaynaklanabilir: Beynin kas hareketini kontrol eden bölümleri. Beyincik.

Dizartri ilerleyici bir bozukluk mudur?

İlerleyici dizartri, merkezi sinir sisteminin çeşitli dejeneratif bozukluklarının ortak bir belirtisidir; ayrıca ayrı bir nozografik varlık da olabilir. Progresif dizartrinin başlangıçtan sonra en az 2 yıl boyunca tek nörolojik bulgu olarak kaldığı dokuz hasta belirledik.

Hangi ilaçlar dizartriye neden olabilir?

Dizartri en yaygın olarak beyin veya sinir sistemi hastalıkları veya bozukluklarından kaynaklanır, örneğin: İnme. Multipl skleroz.
Dizartri ile ilişkilendirilen bazı spesifik ilaçlar şunlardır:

Hangi tip inme dizartriye neden olur?

Dizartri, hastaların %52,9’unda klasik laküner inme sendromu ile ilişkilendirildi.

Anksiyete dizartriye neden olur mu?

Bazı kişilerde anksiyete, konuşma bozukluğu gibi motor konuşma bozukluklarında görülen semptomları taklit eden semptomlara yol açabilir. Bununla birlikte, anksiyetenin neden olduğu konuşma bozukluğu, dizartrinin neden olduğu konuşma bozukluğu ile aynı değildir. Aslında, anksiyetenin konuşma bozukluğuna neden olması nadir görülen bir durumdur

Neden aniden kelimelerimin üzerinde tökezliyorum?

Yorgunluk, Stres veya Anksiyete

Bazen sosyal anksiyete ağız kuruluğuna ve diğer insanlarla konuşurken kelimelerinizin tökezlemesine neden olarak konuşmakta zorlanmanıza veya donup kalmanıza yol açabilir. Sadece yorgun veya bitkin olmak bile doğru kelimeleri düşünmeyi zorlaştırabilir.

Teşhis

Dizartri için nasıl test yaparsınız?

 • Görüntüleme testleri. MRI veya CT taraması gibi görüntüleme testleri beyninizin, başınızın ve boynunuzun ayrıntılı görüntülerini oluşturarak konuşma sorununuzun nedenini belirlemeye yardımcı olabilir.
 • Beyin ve sinir çalışmaları. …
 • Kan ve idrar testleri. …
 • Lomber ponksiyon (spinal tap) …
 • Beyin biyopsisi …
 • Nöropsikolojik testler.

Tedavi

Dizartri tedavi edilebilir mi?

İlaçların veya kötü takılan diş protezlerin neden olduğu dizartri tersine çevrilebilir. İnme veya beyin hasarının neden olduğu dizartri kötüleşmez ve iyileşebilir. Dil veya ses kutusu ameliyatı sonrası dizartri kötüleşmez ve terapi ile düzelebilir.

Dizartri nasıl tedavi edilir?

 • Konuşmayı yavaşlatmak gibi konuşmayı iyileştirme stratejileri.
 • Konuşmanın ses seviyesini veya netliğini artırmaya yönelik egzersizler.
 • Basit bir alfabe tahtası, bir amplifikatör veya bilgisayarlı bir ses çıkış sistemi gibi yardımcı cihazlar.
Facebook Yorumları