Tahmini okuma süresi: < 1 dakika
 • Diabetes mellitus, gözde birkaç ikincil hastalığa neden olabilir:
  1. Retinopati
  2. Makülopati
  3. Katarakt

Bu bozuklukların ortaya çıkması, diyabet süresi ve metabolik kontrol ile ilişkilidir. Tip 1 diyabette 20 yıllık hastalıktan sonra hastaların %95’inde retinopati gelişmesi beklenebilirken, tip 2 diyabette hastaların üçte birinde tanı anında retinada patolojik değişiklikler zaten vardır.

Neden

Proliferatif olmayan retinopati

Kılcal damarlardaki hasar, bir yandan tıkanıklıklarla sonuçlanır (bunlar retinaya oksijen beslemesinin azalmasına yol açar) ve diğer yandan artan geçirgenlik, perisitlerin dejenerasyonu nedeniyle kanama ve ödem veya yumuşak eksüdalara yol açar.

Proliferatif retinopati

Yeni damarların oluşumu sonrası doku hipoksisi tarafından indüklenir. Retinanın traksiyon ablasyonuna neden olabilen retinovitreal membranlar gelişir. Yeni oluşan damarlar da vitreus içine kanama için tehlikeli noktalardır. İrisin pupiller kenarında yeni kan damarları oluşursa (rubeosis iridis), oda açısının kapanması geçici olarak görme kaybına yol açabilen glokoma neden olabileceğinden yüksek bir risk vardır.

Diyabetik Makülopati

İskemik hasar (iskemik makülopati) ve ödemden (diyabetik maküler ödem) kaynaklanır. Körlüğe yol açabilir.

Teşhis

Görme bozukluğu sadece retinanın ileri derecede hasar görmesi durumunda meydana geldiğinden, yılda en az bir kez bir göz doktoru tarafından (funduskopi dahil) düzenli kontroller gereklidir.

Tterapi

 • Proliferatif olmayan retinopati: metabolik kontrolü optimize etme
 • Proliferatif retinopati: panretinal lazer fotokoagülasyon
 • Rubeosis iridis: lazer fotokoagülasyon
 • Vitreus kanaması, traksiyon amotion: vitrektomi
 • Klinik olarak önemli makula ödemi: lazer fotokoagülasyon, intravitreal terapi
 • Katarakt: lens değişimi
 • Fenofibrat ile tedavi retinopati riskini azaltır
Facebook Yorumları