Tahmini okuma süresi: 2 dakika
 • Sinonim : Divertikel, diverticulum
 • Latincedeki dēvertō (“başka tarafa döndürmek, sapmak)’den türeyen dēverticulum (arayol, sapma)’un alternatif söylenişi olan dīverticulum‘dan dilimize geçmiştir.
 • Organ boşluklarında balon, torba şeklindeki mukoza çıkıntıları, fıtık.
Kaynak: https://images.onhealth.com/images/slideshow/diverticulitis_s1.jpg

Eğer bu çıkıntı Mukus ve submukus tabakalarını barındırıyor ama kas tabakası içermiyorsa psödo divertikül olarak adlandırılır. Bu çıkıntılar bir Tunica muscularis içinden geçerek, Lamina epithelialis, Lamina propria mucosae und Lamina muscularis mucosae tabakalarını içeren bir kesecik oluştururlar.

Kaynak: https://images.slideplayer.com/25/7766341/slides/slide_8.jpg

Psödo divertiküllerin en sık rastlandığı (%90) lokasyon kolon sigmoideum ve inen kolondur. Gerçek divertiküller ise çekum, çıkan kolon ve jejunumda bulunur.

Kaynak: https://ars.els-cdn.com/content/image/3-s2.0-B9781437701265000446-f044-001-9781437701265.jpg
1)Etiyoloji
 • İntra luminal basıncın fazlalaşması (Örn; Kronik kabızlık veya diyabet),
 • Kalın bağırsak duvarındaki elastikliğin yaşa bağlı olarak azalması

Risk faktörleri;

 1. Yaşam tarzu;
  1. Lif bakımından fakir besinler (Dışkının sertleşmesi ile birlikte kabızlık)
  2. Kırmızı et tüketimi,
  3. Fazla alkol tüketimi,
  4. Az fiziksel aktivite
 2. Hipotiroid
 3. İlaçlar;
  1. Opioid (Kabızlık)
  2. Glukokortikoid
  3. Düzenli olarak NSAR, ASS, Parasetamol kullanmak
 4. Bağ dokuda zayıflama yaratabilecek genetik sendromlar; Marfan sendromu, Ehlers-Danlos sendromu, Williams Beuren Sendromu.

Facebook Yorumları