Tahmini okuma süresi: 2 dakika

Disseminated Intravascular Coagulation (DIC)

Yaygın damariçi pıhtılaşma; pıhtılaşmanın geniş çapta aktivasyonu ile meydana gelen ve küçük-orta çaplı damarlarda trombotik tıkanmalarla karakterize ciddi bir klinik sendrom/semptomdur. Bu tablo hemodinamik ve metabolik bozukluklar neticesinde ortaya çıkar ve organlara kan iletiminde aksamaya ve çoklu organ yetmezliğine sebep olur.

 

Sekonder hemostazis ve pıhtılaşma kaskadı.

Aynı zamanda var olan ve devam etmekte olan trombositlerin ve pıhtılaşma proteinlerinin (fibrin, albumin vb) tükenmesi; süregelen şiddetli kanamalara neden olabilir. Bu kanamalar DIC semptomu olarak da ortaya çıkabilir.

Birçok hastalık, aşağıdaki mekanizmalar sayesinde DIC’e sebep olabilir.

  1. Endotoksin fazlalığı (Örn; Sepsis)
  2. Doku thromboplastini
  3. Şok durumlarındaki mikrosirkülasyonun bozulması
  4. yabancı yüzeylerle Kontakt(extrakorpal döngü)
  5. Eritrositlerden Thromboplastin fazlalığı (Hemolizde)
  6. Trombi benzeri enzimler(tumor hücrelerden veya yılan zehiri.)

DIC’nin ana nedeni nedir?

DIC genellikle bir enfeksiyon, yaralanma veya hastalıktan kaynaklanan iltihaplanmadan kaynaklanır. Bazı yaygın nedenler şunlardır: Sepsis: Bu, enflamasyona neden olan enfeksiyona karşı vücut genelinde verilen bir yanıttır. Sepsis, DIC için en yaygın risk faktörüdür.

Yaygın damar içi pıhtılaşma sırasında ne olur?

Yaygın damar içi pıhtılaşma, kan dolaşımı boyunca küçük kan pıhtılarının geliştiği ve küçük kan damarlarını tıkadığı bir durumdur. Artan pıhtılaşma, kanamayı kontrol etmek için gereken trombositleri ve pıhtılaşma faktörlerini tüketerek aşırı kanamaya neden olur.

DIC inmeye nasıl neden olur?

Durumun erken aşamalarında, DIC kanınızın aşırı pıhtılaşmasına neden olur. Sonuç olarak, kan pıhtıları kan akışını azaltabilir ve kanın vücut organlarına ulaşmasını engelleyebilir. Durum ilerledikçe, trombositler ve pıhtılaşma faktörleri – kanınızda pıhtı oluşturmaktan sorumlu maddeler – tükenir.

DIC’nin klasik belirtisi nedir?

Akut DIC’de genellikle önce kan damarlarında pıhtılaşma, ardından da kanama meydana gelir. Bununla birlikte, kanama ilk belirgin işaret olabilir. Akut DIC geliştikten sonra çok hızlı bir şekilde ciddi kanamalar meydana gelebilir.

DIC tanısı nasıl konur?

DIC tanısı laboratuvar testleri ve klinik değerlendirmenin bir kombinasyonunu içerir. DIC’yi düşündüren laboratuvar bulguları arasında düşük trombosit sayısı, yüksek D-dimer konsantrasyonu, azalmış fibrinojen konsantrasyonu ve protrombin zamanı (PT) gibi pıhtılaşma sürelerinin uzaması yer alır.

DIC’de hayatta kalma oranı nedir?

Hastanede yatan DIC hastalarında ölüm oranları %40 ila %78 arasında değişmektedir 3,19. Acil servis hastalarında DIC varlığı, kabaca karşılaştırılabilir genel 30 günlük mortalite oranlarıyla (%52) sonuçlanır. Malignite: Bir Japon çalışmasında kanserle ilişkili DIC’de mortalite oranları %25 olarak bildirilmiştir

Facebook Yorumları