• Eski Türkçede tıl/til 1. dil (organ ve işlev), 2. casus
  • Yunancada Glossa, Latincede Lingua

Dil, üst sindirim sisteminin bir parçası olan özel bir mukoza ile kaplı uzun bir kas organıdır. Ağız boşluğunun tabanına uzanır ve çeneleri kapalıyken neredeyse tamamen doldurur.

Anatomi

Yapı

Dil, makroskopik olarak aşağıdaki bölümlere ayrılmıştır:

  • Dil kökü(Radix linguae)
  • Dil gövdesi(Corpus linguae)
  • Dilin ucu (Apex linguae)

Aşağıdaki dış yüzeyler de ayırt edilebilir:

  • Dilin arkası(Dorsum linguae)
  • Dilin alt tarafı(Facies inferior linguae)
  • Dil kenarı(Margo linguae)

Dilin damarları

Dile kan akışı ağırlıklı olarak dış karotid arterin bir dalı olan lingual arterden gelir. Venöz drenaj lingual ven tarafından yapılır. Lingual arter, hyoid kemiğin büyük boynuzunun ucunda, yüz ve üst tiroid arterleri arasında dış karotid arterden çıkar.

Dilde kaç tane kan damarı vardır?

Dilin ön üçte birinden arka üçte birine doğru artan yüzey alanına uygun olarak cm2 başına düşen kan damarı sayısı da artmıştır. Ön üçte birlik kısımda cm2 başına 1208 ± 38 damar sayılırken, arka üçte birlik kısımda 1292 ± 46 damar bulundu.

%d blogcu bunu beğendi: