Tahmini okuma süresi: < 1 dakika

Deoksiriboz, 2′-karbon atomundaki hidroksil grubunun indirgenmesiyle ribozdan farklı bir şekerdir.

Deoksiriboz, 1929’da Phoebus Levene tarafından keşfedildi.

1931, deoksi- (çünkü şekerdeki 2′ hidroksil (-OH) bu durumda bir oksijen kaybıyla bir hidrojene (H) indirgenir) + riboz —>deoksiriboz

Formülü; C5H10O4

İşlev

Deoksiriboz, DNA’nın şeker yapısını (deoksiribonükleik asit) oluşturur. İnsan organizmasında ribonükleotid redüktaz enzimi tarafından sentezlenir.

Facebook Yorumları